Burgerinitiatief voor “Jongeren ontmoetingsplek” in Andijk

Jongeren ontmoetingsplek
Jongeren ontmoetingsplek

Andijk – De Dorpsraad Andijk houdt zich al enige tijd bezig met het zoeken naar mogelijkheden om te komen tot een JOP, een jongeren ontmoetingsplaats in Andijk. Al jaren hebben de jongeren geen JOP in Andijk en komen dan hier en daar samen op straat dat weer door omwonenden als overlast wordt ervaren.

Tijdens de openbare vergadering van de Dorpsraad Andijk van 27 november waren veel jongeren aanwezig die samen met de andere aanwezigen en leden van de dorpsraad over deze kwestie spraken. Duidelijk is dat de jongeren een JOP willen en dat werd ook ondersteund door de aanwezigen!

Om deze kwestie op de politieke agenda te krijgen zou de dorpsraad het middel van Burgerinitiatief willen gebruiken, ware het niet dat de dorpsraad geen natuurlijke persoon is, maar een rechtspersoon. Maar de leden van de dorpsraad zijn feitelijk gewoon burgers, en kunnen in die hoedanigheid wel een burgerinitiatief starten. Dit wordt gedaan op persoonlijke titel van de voorzitter van de dorpsraad.

Momenteel worden jongeren en anderen benaderd om het burgerinitiatief te ondersteunen, want de vereiste is dat er minstens 29 handtekeningen zijn van burgers van 14 jaar en ouder het burgerinitiatief ondersteunen.

Het formele voorstel luidt:

  • Mogelijkheden en/of middelen ter beschikking te stellen voor een (tijdelijk / vast) onderkomen voor de jongeren in Andijk als jongerenontmoetingsplaats (hierna als JOP te noemen).
    Concreet:
    – bij de ontwikkeling van het opnieuw in te richten sportcomplex aan de Kleingouw in Andijk een onderkomen te faciliteren voor een JOP;
    · ter overbrugging een tijdelijke JOP te faciliteren.

Wie hieraan wil meewerken kan de kopie van de brief met het Burgerinitiatief en lege handtekeninglijst opvragen bij de Dorpsraad Andijk:info@dorpsraadandijk.nl.

De ingevulde handtekeningenlijsten moeten uiterlijk 30 januari worden ingeleverd op het adres wat staat aangegeven op de handtekeninglijst. Op 31 januari wordt de originele brief en de handtekeninglijsten tijdens de gemeenteraadsvergadering gepresenteerd en aan de gemeenteraad aangeboden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.