Heel Noord-Holland Noord pakt alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren aan

alcohol- en drugsmisbruik
alcohol- en drugsmisbruik

West-Friesland – West-Friesland gaat met Noord-Kennemerland en de Kop van Noord-Holland verder om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren terug te dringen.

Vanaf 2013 slaan de regio’s Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland de handen ineen om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren verder terug te dringen. Het is een topprioriteit, omdat een overweldigende meerderheid van 90 % van de inwoners vindt dat er extra geld en tijd ingestoken mag worden. GGD Holland Noorden en het Programmabureau Integrale Veiligheid van Politie Noord-Holland Noord zijn daarom gevraagd een integraal programma samen te stellen. De kracht van het programma is een preventieve én een repressieve aanpak voor de gemeenten in de drie regio’s. Eerdere bemoedigende projectresultaten zijn een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan en de krachten te bundelen onder de noemers ‘In control of alcohol’ en ‘In control of drugs’.

Nieuwe aanpak
Er zijn in de gezamenlijke aanpak tot 2016 activiteiten opgenomen die in de afgelopen jaren succesvol bleken. Ook zijn er veel nieuwe activiteiten, zoals interactieve theatervoorstellingen voor jongeren in het speciaal voortgezet onderwijs en voor hun ouders. Voor de MBO/ROC-scholen zijn er nieuwe elektronische lesmethoden alcohol en drugs. Met behulp van de nieuwe Drank en Horecawet kan In control of alcohol jongeren onder de 16 jaar er op wijzen dat alcoholbezit strafbaar is. De wet geeft extra nieuwe handvatten om het verstrekken van alcohol beter te handhaven. Mysteryguest-onderzoeken met jongeren onder de 16 jaar ondersteunen die aanpak. Sociale media zijn nieuwe middelen om in contact te komen met jongeren en ze te betrekken in het programma. Daar maken ze veel gebruik van, zoals via Facebook: Facebook.com/incontrol of via Twitter: @incontrolofalc.

Unieke samenwerking
Het is uniek dat gemeenten in een financieel moeilijke tijd gezamenlijk extra geld beschikbaar stellen en voor het eerst dat er een dergelijke grote samenwerking is met zowel preventieve als repressieve activiteiten. Die samenwerking trok daarom landelijk de aandacht van het ministerie VWS en van het Trimbos Instituut. Een voortrekkersrol hebben de stuurgroepvoorzitters van Noord-Kennemerland, Kop van Noord-Holland en West-Friesland, respectievelijk: Martin Hagen (tot 10-1-13 wethouder gemeente Alkmaar), Gerrit Westerink (waarnemend burgemeester gemeente Schagen) en Onno van Veldhuizen (burgemeester gemeente Hoorn). Hun rol leidde er toe dat er extra geld en ambtelijke inzet is. De gemeenteraad van Heiloo heeft nog niet besloten.

Goede resultaten
In 2007 startte de uitvoering van het project ‘Westfrisse Jeugd’ in West-Friesland. Later volgde het project Helder in de Kop in de Kop van Noord-Holland en Nuchter Noord Kennemerland in Noord-Kennemerland. Aanleiding waren de verontrustende cijfers van kinderen die steeds jonger, vaker en meer alcohol dronken. Door die afzonderlijke projecten zijn in vijf jaar tijd al goede resultaten geboekt, zoals:

  • -toenemende bewustwording onder jongeren, ouders en alcoholaanbieders over de risico’s en gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren;
  • -hogere startleeftijd van beginnende drinkers van 12.1 naar 12,8 jaar;
  • -afname van het aantal alcoholdrinkende jongeren onder de 16 jaar van 70% naar 55%;
  • -groeiende inspanningen bij alcoholverstrekkers om de naleving van de wetgeving te verbeteren.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.