Progressief Wervershoof: ‘De bibliotheek moet blijven!’

De bibliotheek moet blijven!
De bibliotheek moet blijven!

Wervershoof – Het is waar dat het college al in juni van het net afgesloten jaar met een aantal voorstellen is gekomen om te bezuinigen op de bibliotheken. Onder andere de sluiting van Wervershoof en Wognum waren daarin opgenomen. Er werd geen reden gegeven waarom een van de best lopende bibliotheken, die van Wervershoof, zou moeten sluiten. Wij waren daar op voorhand dan ook tegen.

In november kwam het bestuur van de Bibliotheek Westfriesland-Oost met de plannen voor de hele regio naar buiten. Ook in deze plannen werd gekozen voor behoud van de bibliotheek in de kern Medemblik. Het bibliotheekbestuur volgde in zijn beleid voor de gemeente Medemblik de keuze van het college!

Wij vragen ons af waarop deze keuze is gebaseerd. In de vergaderingen voorafgaand aan de begrotingsvergaderingen heeft PW 2010 meerdere malen het belang van de bibliotheekvestigingen in de hoofdkernen benadrukt en met name dat van de best bezochte bibliotheek, die in Wervershoof. Wij hebben dit onderstreept met de woorden dat geen enkel bedrijf het in zijn hoofd haalt zijn beste filiaal te sluiten. Het lijkt wel of bestuurders, gefixeerd als men is op digitalisering, het belang van advisering en van het snuffelen en bladeren in boeken bagatelliseren. Juist het menselijk contact is voor velen een reden om naar de bibliotheek te gaan!

De trend om op de fysieke bibliotheken te bezuinigen was door het college gezet, maar is met de beslissing van het regionale bibliotheekbestuur nu in een stroomversnelling terecht gekomen. De brief, waarin het bestuur de sluiting van de bibliotheekvestiging Wervershoof met ingang van 1 februari 2013 aankondigde, bereikte ons op 21 december. Een onmogelijk tijdstip. Want in de brief werd ons ook gevraagd om in de raadsvergadering van 31 januari (!), de bezuinigingen op te schorten. De bibliotheek zou dan 1 februari niet gesloten hoeven te worden, maar nog wat langer open kunnen blijven.

Vanaf juni waren de plannen van het college bij het bibliotheekbestuur bekend. Wij hadden ervoor gezorgd dat dit bestuur kon inspreken. Nu blijkt dat zij eigenlijk dezelfde mening zijn toegedaan als het college en alleen de vestiging Medemblik willen openhouden. Ook staan zij staan voor kleine steunpunten, die naar wij hoorden steeds minder worden bezocht omdat de keuze te klein is. De kaalslag zal nog groter worden.

Wij vragen ons nu werkelijk af wat het bestuur hiermee wil bereiken. Dit beleid dient zeker niet het belang van de lezers en van het lezen. En het belang van het laatste kan niet genoeg worden onderstreept, nu er op allerlei manieren op de digitalisering wordt ingezet. Het is bekend dat je juist om hiermee goed om te kunnen gaan een goede leesvaardigheid nodig hebt. Een zwakke lezer, of een analfabeet wordt een digibeet.

Fractie en leden PW 2010

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.