WerkSaam: “Werken loont en iedereen doet mee”

WEST-FRIESLAND – WerkSaam is het samenwerkingsverband tussen de Westfriese gemeenten en regelt o.a. de uitkeringen zoals de bijstand. WerkSaam Westfriesland staat voor werk, ontwikkeling en inkomen. WerkSaam helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk. Dit zijn mensen die geen baan hebben en zonder hulp ook moeilijk een baan vinden. Zolang werken nog een stap te ver is, zorgt WerkSaam voor inkomensondersteuning.

Missie, visie, strategie en organisatie

WerkSaam heeft nu haar missie, visie, strategie en organisatie t/m 2025 gereed en daaruit blijkt dat er meer een beroep wordt gedaan op de eigen kracht van mensen met als doel passend werk te vinden, werk waar dat kan en beschut werk waar het nodig is.

WerkSaam schrijft in haar beleidsplan dat zij geloven dat werken loont en ervoor wil gaan zorgen dat iedereen meedoet. WerkSaam wil dit mogelijk maken door maatwerk te leveren op het gebied van arbeidsbemiddeling, arbeidsontwikkeling en inkomensondersteuning.  WerkSaam wil iedereen die in West-Friesland kan participeren mee laten doen, wat voor WerkSaam betekent waar mogelijk meedoen in betaald werk.  WerkSaam gaat uit van de talenten van mensen en de wensen van de werkgever die hier centraal bij staan.

Ik haar beleidsplan schrijft WerkSaam: “We werken aan duurzame arbeidsmarktoplossingen en dragen hiermee bij aan een gezonde arbeidsmarktregio. Door te investeren in werk, in combinatie met handhaving, ontvangt iemand alleen een uitkering als dit echt nodig is. Dit draagt bij aan een gevoel van rechtvaardigheid en draagvlak voor de sociale zekerheid. Verder beperken we het aantal laaggeletterden in West-Friesland, door te investeren in basisvaardigheden. De beheersing van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden vallen onder de basisvaardigheden. Het beheersen van deze vaardigheden is de sleutel naar volwaardig meedoen in de samenleving.

© WerkSaam

Het hele beleidsplan (PDF) leest u hier.