Siem Zeilemaker(PWF): “Medemblik maak het plaatsen van zonnepanelen gemakkelijker”

We MOETEN de daken vol leggen!

MEDEMBLIK – Daarmee begint Siem Zeilemaker van Progressief West-Friesland zijn brief aan het college van de gemeente Medemblik. Zeilemaker wijst het college op het IPCC klimaatrapport van de Verenigde Naties die onlangs verscheen en waarin werd aangetoond dat verduurzaming enorm belangrijk is en versneld moet worden.

Zeilemaker schrijft namens de PWF-fractie dat inwoners van de gemeente Medemblik nog steeds omgevingsvergunningen moeten aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van hun woning, volgens Zeilemaker strookt dat in de optiek van PWF niet met elkaar. Zeilemaker zegt het te begrijpen dat voor het grootschalig plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken een omgevingsvergunning wellicht nog wel noodzakelijk is, en in beschermde dorpsgezichten als Twisk mogelijk ook.

Zeilemaker wil van het college weten in welke gevallen inwoners van de gemeente Medemblik een vergunning moeten hebben voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van hun woning en wat kunnen redenen zijn de vergunning te weigeren. En mochten er regels zijn dan wil Zeilemaker ook weten op welke regels dit dan is gebaseerd

Maar daarnaast wil Siem Zeilemaker ook weten of het college het eens is met de fractie van PWF dat we in dit opzicht geen keuze meer hebben, maar plaatsing van zonnepanelen op particuliere daken volledig vrij moeten geven en daarnaast ook actief gestimuleerd moet worden door de gemeente Medemblik.

Siem Zeilemaker vraagt daarom het college dan ook om richting de gemeenteraad met een voorstel te komen met als doel in 2022 en verder het aantal M²’s zon op daken drastisch te verhogen, mocht het college dit niet willen doen dan wil Zeilemaker weten waarom het college dit niet wil doen. Voor Twisk, als beschermd dorpsgezicht, wil Zeilemaker een uitzondering gaan maken, hij wil dan ook van het college weten hoe zij hierover denken.