Hoorn gaat vanaf 2027 niet emissievrije auto’s verbieden in het centrum van de stad

HOORN – Het college van Hoorn wil in navolging van de andere middelgrote en grote steden in Nederland het centrum van Hoorn gaan uitroepen tot Zero emissiezone. Vanaf 2027 zullen niet emissievrije bestelbussen worden geweerd uit het centrum en vanaf 2030 niet emissievrije vrachtwagens worden geweerd uit het centrum van Hoorn. Ook wil het college het centrum gaan optimaliseren voor de afvalinzameling en het afbakenen van het kernwinkelgebied met bewegende paaltjes mogelijk gaan maken.

De VVD Hoorn, Fractie Tonnaer, DRP, Sociaal Hoorn en het CDA Hoorn hebben nu naar aanleiding van deze plannen schriftelijke vragen gesteld aan het college:

Deze publicatie verbaast ons zeer omdat de raad (nog) niet op de hoogte is van deze plannen en roept bij ons de volgende vragen op:

 1. Waarom is tot deze publicatie overgegaan zonder voorafgaande informatiesessie of raadsbrief?
 2. Waarom is de ambitie om een Zero-Emissiezone in te stellen in 2027 niet expliciet gemeld in het raadsbesluit of raadsvoorstel van de mobiliteitsvisie Hoorn 2030 van 6 juli 2021?
 3. Erkent het college dat er sprake is van impliciete besluitvorming in de mobiliteitsvisie Hoorn 2030 en dat impliciete besluitvorming onwenselijk is?
 4. Tot onze verbazing zijn in onderstaande kaart van de Zero-emissiezone zijn de Binnenstad, Hoorn Noord en Venenlaankwartier opgenomen. Waarom is deze in onze ogen onrealistische afbakening gemaakt in tegenstelling tot de gemaakte afspraken in de mobiliteitsvisie?
 5. Waarop is de in het NHD genoemde CO2-reductie van 1 megaton voor Hoorn gebaseerd en wanneer moet die bereikt zijn?
 6. In de mobiliteitsvisie staat: “De afbakening van het gebied wordt later vanaf 2021 ingevuld in nauwe samenspraak met de ondernemers in de stad. Daarbij is er ook aandacht voor andere maatregelen die de logistiek in de stad verduurzamen en optimaliseren”. Dat roept de volgende vragen op:
  a. Heeft het overleg met de ondernemers in de (binnen)stad om te komen tot deze afbakening plaatsgevonden?
  b. Op welke wijze heeft de samenspraak plaatsgevonden tegen de achtergrond dat na het vaststellen van de mobiliteitsvisie de vakantieperiode aanbrak?
  c. Wat was de uitkomst van het overleg met de betrokken ondernemers en andere organisaties?
  d. Waar kunnen betrokken ondernemers en organisaties terecht voor inhoudelijke vragen over deze plannen?
 7. Welke invloed heeft het optimaliseren van de afvalinzameling op de gemaakte afspraken met HVC en heeft er ook overleg met hen plaatsgevonden?
 8. Hoe denkt het college de afvalinzameling in de binnenstad te kunnen optimaliseren en welke financiële middelen zouden daarvoor bestemd kunnen worden?
 9. Wanneer en op welke wijze worden de plannen inhoudelijk met de raad gedeeld en hoe gaat besluitvorming plaatsvinden?

Deze vragen zijn opgesteld in samenwerking met Raadscommissielid Martijn Mengerink, VVD.

Met vriendelijke groet,

Rob Droste – VVD Hoorn
Roger Tonnaer – Fractie Tonnaer
Menno Jas – DRP
Jeroen van der Veer – Sociaal Hoorn
Rob Brandhoff – CDA Hoorn