College geeft vergunning af voor bouw van expathotel in Opmeer

OPMEER – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om definitief de omgevingsvergunning voor de bouw van een expathotel aan de Waterkant in Opmeer te verlenen. Tegen dit besluit zijn diverse bezwaarschriften ingediend. Het college heeft deze voorgelegd aan de commissie Bezwaarschriften, die de bezwaren zorgvuldig heeft afgewogen. De commissie concludeerde dat het college de gevraagde vergunning terecht heeft verleend.  

Bouwplan Waterkant 54 past in het bestemmingsplan

Ieder bouwplan moet voldoen aan de regels die staan in het bestemmingsplan. Het gaat dan om regels die te maken hebben met bouw- en gebruiksmogelijkheden van bepaalde gronden. In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben. Als een bouwplan voldoet aan de regels uit het bestemmingsplan, dan moet de gemeente een vergunning verlenen. Dit plan voldoet aan de regels van het bestemmingsplan Centrum Opmeer Spanbroek.   

Extra voorwaarde voor duur logies

De commissie Bezwaarschriften heeft op 2 maart de bezwaren behandeld. De bezwaarmakers konden een mondelinge toelichting geven. De commissie heeft vervolgens het college geadviseerd om de omgevingsvergunning in stand te laten, maar wel een extra voorwaarde eraan te verbinden. Dit voorschrift houdt in dat de duur van de logies maximaal drie maanden moet zijn en dat de expats hun hoofdverblijf elders moeten hebben. Het college neemt het advies van de commissie Bezwaarschriften over.

Reageer op dit onderwerp