Nibbixwoud krijgt nieuwe en veel grotere Albert Heijn

NIBBIXWOUD – De Albert Heijn in Nibbixwoud heeft al enige tijd plannen voor nieuwbouw op de gronden tegenover de huidige winkel in Nibbixwoud. Omdat dit perceel de bestemming ‘groen’ heeft kan het college niet zonder toestemming van de gemeenteraad een omgevingsvergunning geven maar moet via een uitgebreide procedure dit worden gedaan, waarbij een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist is.

De Klankbordgroep, omwonenden en de Dorpsraad zijn meegenomen in de besluitvorming en deze kwamen met een positief advies. De omwonenden en de Dorpsraad zijn betrokken bij de verplaatsing van de speelplek naar de muziektent. Wel is de Klankbordgroep verbaasd dat op het dak van het nieuwe pand geen zonnepanelen worden geplaatst maar de aanvragen van de vergunning laat weten dat voor een andere manier van verduurzaming is gekozen.

Het college ziet geen verdere belemmeringen meer voor de gemeenteraad om een “Verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de bouw van de nieuwe Albert Heijn in Nibbixwoud zoals deze in de omgevingsvergunning is aangevraagd.

Op de schets ziet u de oude situatie boven en daaronder de nieuwe situatie

Reageer op dit onderwerp