Huurverlaging voor huurders Woningstichting het Grootslag

WERVERSHOOF – In 2021 krijgen huurders met een laag inkomen en een hoge huur een eenmalige huurverlaging. Huurders van Het Grootslag die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen uiterlijk 1 april van ons bericht. Voor woningen met een hoge huurprijs controleert het Grootslag bij de Belastingdienst welke huurders op basis van hun inkomen van 2019 recht hebben op deze huurverlaging. Dit is wettelijk geregeld.

Wie komen in aanmerking?
Huurders die voldoen aan een van de onderstaande normen:

Type huishouden Inkomen tot inkomensgrens

(prijspeil 2021)

Huurverlaging naar

(prijspeil 2021)

1 persoon:
betaalt meer dan € 633,25 kale huur per maand
 t/m € 23.725,-  € 633,25
1 persoon, AOW-gerechtigd op 01-01-2021:
betaalt meer dan € 633,25 kale huur per maand
 t/m € 23.650,-  € 633,25
2 personen:
betalen meer dan € 633,25 kale huur per maand
 t/m € 32.200,-  € 633,25
2 personen, van wie ten minste 1 persoon
AOW-gerechtigd op 01-01-2021:
betalen meer dan € 633,25 kale huur per maand
  t/m € 32.075,-  € 633,25
3 of meer personen:
betalen meer dan € 678,66 kale huur per maand
 t/m € 32.200,-  € 678,66
3 of meer personen, van wie ten minste 1 persoon AOW-gerechtigd op 01-01-2021:
betalen meer dan € 678,66 kale huur per maand
 t/m € 32.075,-  € 678,66

Welke huur wordt verlaagd?
De kale (netto) huur. In uw brief over de huuraanpassing, die u dit voorjaar ontvangt, staat wat uw kale huur is. Let op: het bedrag dat u maandelijks aan ons betaalt kan hoger zijn dan uw kale huur omdat u servicekosten betaalt. Die kosten tellen niet mee voor de huurverlaging.

Heeft de huurverlaging invloed op de huurtoeslag?
De huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, de samenstelling van uw huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat u na de huurverlaging iets minder huurtoeslag krijgt. Omdat de huurverlaging gaat over het deel van de huur (boven de aftoppingsgrens) waar de huurtoeslag niets of slechts 40% van vergoedt, gaat u er wel altijd op vooruit. De gemiddelde netto besparing aan huurlasten komt neer op € 40,- per huishouden (berekening ministerie van Binnenlandse Zaken).
Meer info : www.woonbond.nl

Reageer op dit onderwerp