‘Heel goed dat mantelzorgers uitzondering vormen voor avondklok’

WEST-FRIESLAND – De Rijksoverheid, gemeenten en aanbieders in zorg en welzijn zijn volop aan de slag om ondersteuning in de thuissituatie bij kwetsbare mensen thuis zo lang als mogelijk in te zetten. Dit is belangrijk om de druk op professionele zorg niet nog verder te vergroten en om ervoor te zorgen dat mantelzorgers in balans blijven en het vol kunnen houden. Het ministerie van VWS, MantelzorgNL en de VNG hebben een Richtlijn mantelzorgondersteuning uitgebracht. Movisie heeft meegedacht. Onderdeel daarvan is de Zorgladder mantelzorg. Daarin staat welke ondersteuning er voor mantelzorgers en hun naasten is. 

Anita Peters, expert informele zorg bij Movisie, zegt hierover: “Het is belangrijk om in tijden van corona extra alert te zijn te zijn als gemeente. Is er nog sprake van adequate zorg? Hoe is het met de belastbaarheid van de mantelzorgers? Gemeenten zijn aan zet om te zorgen dat ze samen met professionals, vrijwilligers en hun organisaties kijken of er nog sprake is van adequate zorg bij mensen thuis. Dit betekent dat gemeenten regisseur zijn om met partijen in zorg en welzijn af te stemmen of het thuis goed (genoeg) gaat met kwetsbare inwoners en hun mantelzorgers.

Bereiken
Uit onderzoek van Movisie blijkt meermaals dat het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers en mensen in een kwetsbare positie een uitdaging is in tijden van corona. Ontmoetingsactiviteiten in de buurt en respijtvoorzieningen zoals dagbesteding kunnen niet meer op de normale wijze en grootte doorgaan. Het is voor gemeenten, wijkteams en welzijnsorganisaties daarom soms een nog grotere uitdaging om bij mantelzorgers achter de voordeur te komen. ‘Doordat een deel van de formele zorg is afgeschaald krijgen mantelzorgers een grotere verantwoordelijkheid bij het zorgen voor mensen in een kwetsbare positie, iets waar zij niet altijd gemakkelijk op kunnen inspelen. Uit het nationaal mantelzorgpanel van MantelzorgNL blijkt dat 30% van de mantelzorgers meer zorg verleent dan voor de COVID-19-crisis. Van de mantelzorgers waarbij formele zorg is afgeschaald, heeft 37% vaak het gevoel gehad de zorg niet meer aan te kunnen,‘ aldus Anita Peters

Reageer op dit onderwerp