Nieuwe handreiking voor Wmo-toezicht

WEST-FRIESLAND – Wmo-toezicht is een complex samenspel gebleken tussen de toezichthouder, gemeente, aanbieders en Rijksinspecties. Het tempo moet omhoog, zo stelde de IGJ, zodat het toezicht in het hele land een gelijkwaardig en voldoende niveau vertoont. Ook in de politiek klonk de roep om verbetering.

Veelgenoemde thema’s die verbetering behoeven zijn: de onafhankelijkheid en transparantie van de toezichthouder en de samenwerking met andere toezichthouders, gemeenten en ketenpartners. In het land zien we volop goede voorbeelden en initiatieven om het Wmo-toezicht – en de kwaliteit van ondersteuning in bredere zin – te vergroten.

Verdere professionalisering

Met de nieuwe Handreiking Wmo-toezicht wil de VNG de opgedane expertise delen, om zo aan de hand van goede voorbeelden te komen tot een verdere professionalisering. Deze hernieuwde handreiking richt zich op de opgave die gemeenten hebben om op een passende manier invulling te geven aan de toezichtfunctie. Het biedt handvatten om keuzes te maken bij het inrichten en doorontwikkelen van het Wmo-toezicht.

Reageer op dit onderwerp