Vervoer vuurwerk verboden

WEST-FRIESLAND – De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt particulieren dat het vervoer en het voorhanden hebben van vuurwerk niet is toegestaan. Dat geldt ook voor vuurwerk dat in het buitenland wordt gekocht. Uit de weg- en grenscontroles vuurwerk van de ILT blijkt dat consumenten nog steeds vuurwerk over de grens kopen en in de kofferbak meenemen naar Nederland.

Dat dit verboden is, lijkt niet voor iedereen duidelijk. Dat is jammer, want bij een controle zijn ze hun vuurwerk kwijt en riskeren ze een boete”, vertelt Reinder Auwema, inspecteur vuurwerk bij de ILT. “Vandaar dat we consumenten hier graag nog een keer op willen wijzen.”

Dit jaar mag in het kader van het tijdelijke en eenmalig vuurwerkverbod geen consumentenvuurwerk worden verkocht aan particulieren en/of worden afgestoken of vervoerd door particulieren. Uitzondering hierop is het zogeheten ‘fop- en schertsvuurwerk’ (F1-vuurwerk) zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes.

Als de ILT in haar controles vuurwerk tegenkomt, wordt het in beslag genomen en de eigenaar van het vuurwerk krijgt een boete. De hoogte van de boete is afhankelijk van hoeveel vuurwerk en wat voor soort vuurwerk wordt aangetroffen. De komende periode voert de ILT extra controles uit langs de grens, bij postpakketdiensten en langs de weg.

Boetes vuurwerk
Soort vuurwerk Overtreding Boete
Consumentenvuurwerk (F2)  In bezit van vuurwerk op straat of in de auto minimaal € 100
Consumentenvuurwerk (F2)  Afsteken van vuurwerk minimaal € 250
Illegaal vuurwerk (inclusief F3 en F4) In bezit of afsteken van illegaal vuurwerk minimaal € 400

Worden de regels meerdere keren overtreden, dan is de straf zwaarder. Ook de hoeveelheid vuurwerk bepaalt de straf of boete.

Lees meer over de hoogte van de boetes of de straffen bij vuurwerk.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie gepakt wordt, krijgt ook een aantekening in het strafblad. Hij of zij kan mogelijk geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgen.

Reageer op dit onderwerp