RSG Enkhuizen sluit de deuren vanwege corona

ENKHUIZEN – Het RSG in Enkhuizen maakt zojuist bekend dat de school vanaf maandag de deuren gaat sluiten vanwege de coronacrisis en de corona uitbraak op het RSG in Enkhuizen. In een brief aan alle leerlingen en ouders schrijft Eugène Kramer:

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

We zien dat de maatregelen die we de afgelopen dagen genomen hebben om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, helaas niet het gewenste effect hebben. Dat heeft ons vanmiddag doen besluiten om alle leerlingen vanaf maandag 14 december tot aan de kerstvakantie de lessen vanuit huis te laten volgen. 

We hebben als school de verantwoordelijkheid voor het welzijn van een grote groep mensen. Niet alleen voor de leerlingen en collega’s die dagelijks bij ons op school rondlopen, maar indirect ook voor de gezinnen van die leerlingen en collega’s. Hoewel het aantal positief geteste leerlingen en collega’s per dag niet exponentieel toeneemt, zien we wel dat het aantal positief geteste leerlingen en medewerkers blijft toenemen. In samenhang daarmee zien we dat het gevoel van onveiligheid onder leerlingen en medewerkers toeneemt. 

Bovenstaande maakt dat steeds meer leerlingen en collega’s thuisblijven waardoor het steeds moeilijker wordt om ons onderwijs te organiseren: een toenemend aantal klassen volgt zonder toezicht online lessen op school en steeds meer klassen hebben tussenuren. In veel klassen ontbreekt een groot deel van de leerlingen wat maakt dat docenten hun aandacht moeten verdelen over de leerlingen die lessen online volgen en de leerlingen die in het lokaal aanwezig zijn. De onderwijskwaliteit komt daarmee in het geding. We denken dat we de onderwijskwaliteit beter kunnen waarborgen als we kiezen voor een eenduidige onderwijsvorm. 

We beseffen dat dit een ingrijpend besluit is omdat we voor alles de leerlingen op school onderwijs willen bieden. Op dit moment is echter de veiligheid van ons allen in het geding wat maakt dat de sluiting van de school de enige optie is.

Wat betekent dit in de praktijk? De komende week worden de onlinelessen via Teams volgens het reguliere 60-minutenrooster gegeven. Docenten hebben de mogelijkheid om toetsen die reeds gepland zijn op school af te nemen. Docenten communiceren zelf met hun leerlingen over de afname van de toetsen via Teams en/of in de agenda van Magister. Het kan dus gebeuren dat leerlingen lessen voor of na een toets niet of half kunnen volgen in verband met reistijd naar en van school.
Aankomende dinsdagmiddag 15 december, ronden de vmnbo-T 4-leerlingen en de atheneum 6-leerlingen hun PWS af. Die afronding gaat door zoals die gepland is en vindt wel op school plaats.

Leerlingen die niet beschikken over een device en daardoor de lessen niet kunnen volgen, kunnen dat aangeven bij hun mentor. Die neemt contact met de ICT-afdeling waarna de leerling een bericht krijgt wanneer hij/zij een device kan ophalen op school.

Het is de bedoeling dat we na de kerstvakantie de fysieke lessen op school hervatten. Dit kan echter alleen als de situatie gedurende de kerstvakantie verbetert. We verzoeken ouders om positieve testuitslagen van hun kinderen in de kerstvakantie door te geven via het e-mailadres corona@rsg-enkhuizen.nl. Die informatie hebben we namelijk nodig om aan het einde van de kerstvakantie een goede afweging te kunnen maken over het vervolg van de lessen na de kerstvakantie. Uiterlijk het laatste weekend voor de start van de eerste lesweek na de kerstvakantie ontvangt u informatie over het vervolg van de lessen. De toetsweek die gepland staat voor de bovenbouw gaat vooralsnog door.

We informeren u niet meer over positief geteste leerlingen, ook stoppen wij voor nu met de wekelijkse update. Uiteraard communiceren wij met u als daar aanleiding toe is.

We gaan ervan uit dat deze ingrijpende maatregel het gewenste effect heeft en dat we iedereen in januari weer gezond kunnen verwelkomen op school. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die stellen aan de schoolleiding.

Met vriendelijke groet,

Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

Reageer op dit onderwerp