Vragen Fractie Tonnaer over ouderenbeleid Hoorn

HOORN – ‘Volgens het Planbureau Leefomgeving/CBS (cijfers 2019) is de belangrijkste trend in de demografie van Nederland, ook in onze regio, de voortgaande vergrijzing. In 2018 is het percentage 65-plussers toegenomen tot bijna 19 procent en er wordt een verdere stijging verwacht naar 25 procent in 2035. Pas in 2050 zal het iets minder worden. Met de ouder wordende bevolking neem het aantal 85-plussers toe, die zal verdubbelen. Een ander belangrijk punt is dat de verwachting is dat de het potentieel zorgcapaciteit zal afnemen tot de helft in 2035‘, Conny Ligthert van de fractie Tonnaer in een brief aan het Hoornse college

Volgens Ligthert heeft de De landelijke Ouderenbond KBP-PCOB heeft onder bijna 3000 ouderen in 2019 vastgesteld dat veel ouderen moeite hebben met de snelheid waarmee de maatschappij digitaliseert. Ruim 35% van de 75-plussers gebruikt geen internet blijkt uit dit onderzoek. Deze ouderen vinden het te moeilijk en/of voelen zich te oud en/of hebben fysieke problemen en/of vertrouwen het internet niet. KBO-PCOB vindt hulp voor ouderen naar de digitale snelweg noodzakelijk en velen van de ouderen verwachten dat het nooit zal lukken door persoonlijke beperkingen op de digitale snelweg te komen en daarom zijn alternatieven voor digitale oplossing noodzakelijk voor deze categorie.

Conny Ligthert noemt het belangrijk om vooruit te kijken hoe ouderen toch een positieve laatste levensfase in Hoorn kunnen doorbrengen en hoe de zorg in Hoorn optimaal voor deze ouderen kan worden geregeld. Eind september heeft Stichting Ouderenraad Hoorn de notitie van de Ouderenraad Hoorn over zingeving bij senioren opgesteld overhandigd aan wethouder Al Mobayad. In deze notitie geeft de ouderenraad diverse aanbevelingen.

Conny Ligthert stelt daarom een vijftal vragen aan het college:

  1. Bent u bereid om specifiek Ouderenbeleid te ontwerpen in het Welzijnsbeleid, gelet op de groeiende  leeftijdscategorie met specifieke problemen en toenemende zorgvragen?
  2. Bent u bereid een Ouderenloket en/of coördinator ouderenbeleid in gemeente Hoorn aan te stellen?.
  3. Bent u bereid om bij de inrichting van de openbare ruimte specifieke aandacht te besteden aan ontmoetingsruimten en activiteiten voor zingeving. (o.a. toegankelijkheid ICT te bevorderen bij ouderen en eenzaamheidsbestrijding van ouderen)?
  4. Bent u bereid als gemeente Hoorn alternatieve communicatie te bieden voor de ouderen in Hoorn in plaats van via de digitale snelweg omdat deze voor velen (nog) niet toegankelijk is?
  5. Bent u bereid om op korte termijn een sessie te organiseren met de Ouderenraad over bovengenoemde onderwerpen genoemd in de notitie “Het leven is een feest!- Is het leven een feest? ”.

Het college heeft 14 dagen om te reageren op de vragen

Reageer op dit onderwerp