81.000 euro van de provincie voor herstel dak Westerkerk Enkhuizen

ENKHUIZEN – De provincie Noord-Holland heeft 5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 45 rijksmonumenten. Dit jaar krijgen onder andere de koepelgevangenis in Haarlem, Hofstede Oud Bussum in Naarden, Van Gendthallen/Hallen Van Stork in Amsterdam en Buitenplaats Boekenrode in Aerdenhout subsidie.

Grote behoefte aan geld voor restauraties

Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft ontvangen. In 2020 zijn er 61 aanvragen ingediend, waarvan 45 gehonoreerd zijn. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Het geld wordt onder andere besteed aan de restauratie van een orgel (Lutherse Kerk, Amsterdam), restauratie van glas in lood ramen (St Urbanus, Nes ad Amstel), werkzaamheden aan het park van een buitenplaats (Huis te Manpad, Heemstede) en het herstel van een molen (Molen Ceres, Bovenkarspel).

Westerkerk Enkhuizen

Ook de Westerkerk in Enkhuizen krijgt een deel van de 5 miljoen euro, in totaal gaat het om ruim 81.000 euro, geld dat gebruikt gaat worden om het leien dak van de kerk te restaureren. Het project om de leien van het dak van de kerk te vervangen is een project van lange adem hebben, vier dakvlakken zijn vervangen en binnenkort zal dan de voorlopige laatste lei worden vervangen op het dak.

Rijksmonumenten van betekenis

De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen hieraan bij, ook is het behoud ervan belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt. De provincie voert de regie bij de verdeling van de subsidiegelden, waarvan de helft van het Rijk afkomstig zijn.

Reageer op dit onderwerp