Carbid verbod voor heel Oostelijk West-Friesland

WEST-FRIESLAND – De zeven regioburgemeesters in Westfriesland willen een duidelijke lijn in het verbod op carbidschieten. Zij trekken daarin gezamenlijk op. Voornaamste reden voor het verbod is, net zoals het landelijke vuurwerkverbod, een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op de zorg. Alle regiogemeenten zullen dit de komende weken voorstellen aan hun gemeenteraad. 

We moeten de zorg samen ontlasten
In lijn met het landelijke voorwerkverbod wil de regio ook één lijn trekken door regionaal het carbidschieten te verbieden. Via een regionaal verbod wil de regio een bijdrage leveren aan het ontlasten van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen.
Burgemeester Jan Nieuwenburg van de gemeente Hoorn zegt namens de regioburgemeesters: ‘1 op de 6 slachtoffers die in het ziekenhuis belandt met vuurwerkletsel, heeft dit opgelopen door carbidschieten. Ziekenhuispersoneel heeft de handen vol aan coronapatiënten. Het is alle hens aan dek daar. Deze extra letselslachtoffers kunnen zij er gewoon niet bij hebben. Met een duidelijk verbod in alle regiogemeenten kunnen we letsel voorkomen en de ziekenhuizen helpen.’

APV
Een aantal regiogemeenten heeft al een voorstel klaarliggen om carbidschieten te verbieden via de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit voorstel zal nu door alle burgemeesters gedaan worden aan de gemeenteraden. Zo is er geen onduidelijkheid over waar het wel of niet mag. De burgemeesters doen een beroep op het gezond verstand van de inwoners om juist dit jaar het carbidschieten even links te laten liggen. ‘We willen allemaal terug naar een normaal leven waarbij we een feestje kunnen vieren met oud en nieuw en onze tradities in ere kunnen houden. Maar dit jaar heeft de drukte in de ziekenhuizen prioriteit en dit is een manier om de extra drukte daar te dempen’, aldus Jan Nieuwenburg.

Melden

Inwoners kunnen vuurwerkoverlast melden bij de gemeente. Zij pakken deze op basis van de prioriteit en ernst van de melding op. Bij noodsituaties of signalen van illegale opslag van of handel in illegaal vuurwerk kunnen inwoners bellen met de politie.

Reageer op dit onderwerp