Wegen West-Friesland per 1 januari 2022 over naar de gemeenten

WEST-FRIESLAND – De wegen in West-Friesland die nu nog in beheer zijn bij het Hoogheemraadschap gaan per 1 januari 2022 of per 1 januari 2023 over naar de gemeenten in West-Friesland, voor de gemeente Medemblik is dit op zijn vroegst 1 januari 2023.  

40% in beheer Medemblik

Alle wegen binnen de 7 Westfriese gemeenten bij elkaar opgeteld dan praat men over ongeveer 500 kilometer aan wegen. Afgelopen 10 juli 2017 is er een intentieovereenkomst met het Hoogheemraadschap gesloten waarin men uitspreekt om te onderzoeken onder welke voorwaarden de overdracht kan plaatsvinden. Voor de gemeenten is de belangrijkste voorwaarde dat de financiële lasten van elk van de zeven Westfriese gemeenten niet hoger mag worden dan de huidige gemeentelijke belastingen, vermeerderd met de huidige wegenheffing uit de waterschapslasten.. De trendmatige verhoging is hier buiten gelaten.

De zeven Westfriese gemeenten hebben afgesproken om de wegen ieder voor zich te beheren maar elkaar te ondersteunen om de beheerkosten op te brengen. Dat houdt o.a. in dat Koggenland, Opmeer, Medemblik en Drechterland geen lastenverzwaring als gevolg van de wegenoverdracht zullen ondervinden, dit wordt weer mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeenten Hoorn, Enkhuizen en Stede Broec.

Mocht er een financieel voordeel uit de Wegenoverdracht komen dan zal dit weer zoveel mogelijk aan Hoorn, Enkhuizen en Stede Broec worden teruggegeven.  Wel loopt er een onderzoek naar de consequenties als de wederzijdse ondersteuning wordt verlengd naar 12 jaar.

Voor,- maar ook nadelen

Voor de zeven Westfriese gemeenten heeft de overdracht een aantal voordelen. Zo krijgen de gemeenten meer grip op de verkeersveiligheid en meer armslag bij de Ruimtelijke Ordening. Voor de inwoners van West-Friesland is er het voordeel dat er 1 loket komt waar men terecht kan voor vragen of klachten over de wegen.

Maar naast de voordelen zijn er ook nadelen. De verantwoordelijkheid die na de overdracht bij de gemeenten komt te liggen is aanzienlijk groter dan nu het geval is. Zo krijgen de gemeenten een grotere verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid en mobiliteit.

Maar ook zijn er risico’s van vervuilde ondergrond, slechte fundering van wegen, essentaksterfte in bomen en ontbrekende beheergegevens. Hier gaan de gemeenten nog met het Hoogheemraadschap in overleg en ook onderling zullen de zeven gemeenten nog afspraken gaan maken hoe hier mee om te gaan.

Reageer op dit onderwerp