Medemblik trekt zich weinig aan van gemaakte afspraken, OFM, WBG en FNV niet blij.

MEDEMBLIK – Donderdagavond 12 november spreekt de gemeenteraad van Medemblik over de huisvesting van flexibele arbeidskrachten in de eigen gemeenten. Drie organisaties, Ondernemers Federatie Medemblik (OFM), FNV en de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) zijn het niet eens over de inhoud van het voorstel en de timing hiervan. Volgens deze partijen loopt Gemeente Medemblik vooruit op de zaak die een regionale aanpak vraagt zoals afgesproken binnen het PACT 7.1.  Op 18 november staat het geagendeerd tijdens de regionale raadsbijeenkomst.

De WBG en FNV hebben daarom een gezamenlijke een brief geschreven aan de Raad. Zij zien in de oplossing van maximaal 50 bedden per bedrijventerrein niet als de regionale oplossing voor de ruim 12.000 buitenlandse werknemers die in de regio verblijven. Ook vinden de WBG en OFM dat dit voorstel nu ingaat tegen de afspraken van het Pact 7.1, VVRE en overleg van burgemeesters. En dat terwijl er in hun ogen een echte oplossing voorhanden is; Groenwijk.

Grote opgaaf

Hans Huibers, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep: “De regio West-Friesland is in ruime mate afhankelijk van de inzet van flexibele arbeidskrachten in de handel, distributie en agrarische sector. Uit onderzoek door Decisio in opdracht van de Westfriese gemeenten blijkt dat er op dit moment zo’n 12.000 flexibele arbeidskrachten wonen in West-Friesland. Dit aantal zou volgens prognoses oplopen tot 20.000 personen in 2023. Zo’n 7.000 hiervan verblijft in de gemeente Medemblik. Het is duidelijk dat er een grote opgave staat voor de gemeente, en de gehele regio.

In de brief die FNV en WBG hebben verzonden aan de Raad maken zij een rekensom. In de gemeente Medemblik zijn 5 bedrijventerreinen. Met maximaal 50 bedden per terrein heb je honderden locaties nodig om het probleem op te lossen. Geen echte oplossing dus, mede omdat de WBG bedrijventerreinen geen plek vindt voor huisvesting, omwille van leefbaarheid en veiligheid. Ook wordt in het voorstel bij grootschalige huisvesting een vergunning tot 20 jaar gegeven voor maximaal 300 bedden. “Met dit maximum worden voorzieningen, het scheiden van bed van baan en beheer onbetaalbaar. Door slechts 20 jaar wordt een duurzame en groene oplossing onbereikbaar”, schrijft de belangenvereniging voor de regionale ondernemers. De brief is ondertekend door Hans Huibers van de WBG en Bart Plaatje, campagneleider FNV.

Oplossing: Groenwijk

Zowel WBG, OFM en FNV verwijzen naar het in juni 2020 gepresenteerde plan Groenwijk. Daarin wordt een breed gedragen oplossing geboden door grootschalige huisvesting van 1500-2000 flexibele arbeidskrachten in een groene wijk met goede voorzieningen. Met ruimte voor 1 persoonskamers voor voldoende privacy, beheer voor de leefbaarheid en een goede basisadministratie. Grote inleners als Action en Hessing, de vakbond FNV en ook uitzendbureaus als Covebo en Hobij staan achter dit plan. Deze uitzenders hebben aangegeven 200 woningen in de kernen in West-Friesland vrij te geven als dit plan gerealiseerd kan worden.

Oproep

In de brief van de WBG en FNV doen zij daarom een duidelijke oproep naar de raad van Medemblik. “Wij willen regionaal samenwerken aan een oplossing die in verhouding staat tot het probleem. Wij roepen de gemeente Medemblik met klem op om mee te blijven doen, geen voorbarige conclusies te trekken en haar deel van de afspraken na te komen.”

Reageer op dit onderwerp