Medemblik wil geen arbeidsmigranten in te koop staande zorgcentrum Opperdoes

OPPERDOES – De gemeente Medemblik is duidelijk over de mogelijke komst van arbeidsmigranten naar ‘Huize Almere’ in Opperdoes als deze medio 2021 leeg komt te staan. Volgens de gemeente Medemblik past huisvesting van buitenlandse werknemers niet in het bestemmingsplan.

Huize Almere is een wonen-wooncentrum ten behoeve van al dan niet zelfstandige huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals bejaarden en gehandicapten en het verlenen van sociale, sociaal-medisch en/of medische verzorging, activering en/of begeleiding, dagbesteding van personen die tot deze doelgroep behoren, schrijft het college in een reactie op vragen van het CDA Medemblik.

De gemeente Medemblik heeft bij de eigenaar van het pand, die te koop staat, een zienswijze ingediend waarin de gemeente Medemblik in duidelijke bewoording laat weten dat het voor de gemeente Medemblik van belang is dat voor de doelgroep senioren op de lange termijn de huisvesting gewaarborgd blijft.

De gemeente Medemblik zegt dat alle woningen in stand blijven als betaalbare huurwoningen met de mogelijkheid van huurtoeslag. De gemeente Medemblik vindt de wettelijke termijn van 7 jaar te kort, mede omdat over 7 jaar door de vergrijzing fors meer ouderen zijn, ouderen waarvan een groot deel een laag inkomen zal hebben en zijn aangewezen op sociale huur. De gemeente Medemblik ziet tot 2040 een vergrijzing van de bevolking die met 160% zal gaan toenemen in de groep 80+, zij verzoekt de eigenaar van Huize Almere om de termijn van zeven jaar te verhogen naar 20 jaar.

Daarnaast wil de gemeente Medemblik dat als Huize Almere wel wordt verkocht de nieuwe eigenaar in contact gaat treden met de dorpsraad die samen met een externe deskundige een concept heeft ontwikkeld voor de toekomst van Huize Almere, waar ook een potentiële investeerder is gevonden.

Ook ziet de gemeente Medemblik nog kansen voor De Woonschakel, ondanks dat eerder overleg over koop van Huize Almere afketste door de te hoge vraagprijs van de huidige eigenaar van het pand.

Reageer op dit onderwerp