Gemeenten gaan na 1 januari automatisch contact met u opnemen als u schulden heeft

WEST-FRIESLAND – Afgelopen dinsdag is het landelijke Convenant Vroegsignalering in werking gegaan. Het landelijke Convenant Vroegsignalering vergemakkelijkt de samenwerking tussen leveranciers en gemeenten. De leveranciers geven zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering vanaf 1 januari door aan de gemeenten. Die nemen vervolgens contact op met de betrokkenen om samen zo snel mogelijk aan een oplossing te gaan werken, meldt de NVVK op haar website.

Hoe werkt het?

  • Vanaf 1 januari 2021 kan iedere Nederlander die 30 tot 100 dagen te laat is met een betaling aan de verhuurder, zorgverzekeraar, energieleverancier of drinkwaterbedrijf een brief, belletje of bezoek verwachten van de gemeente.
  • Voordat de gemeente in actie komt moet er minimaal eerst een herinnering verstuurd zijn door de corporatie, zorgverzekeraar, energieleverancier of het drinkwaterbedrijf.
  • Als de herinnering niets oplevert en het afgesproken aantal dagen verstreken is, zijn de leveranciers verplicht de gemeente te informeren over de betalingsproblemen van klanten.
  • Op haar beurt is de gemeente straks verplicht om als zij het signaal krijgt, contact te zoeken met de inwoner met een betalingsachterstand.
  • Die inwoner mag zelf weten of hij ingaat op het aanbod van de gemeente om over de betalingsproblemen in gesprek te gaan. De gemeente koppelt wel terug naar de leverancier wat de uitkomst van haar actie is.
  • Het nieuwe landelijke Convenant zorgt ervoor dat een gemeente in één keer alle benodigde afspraken kan maken met de vier ‘vaste lasten-partners’ (woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterleveranciers).

Wettelijke plicht tot actie bij betaalachterstanden

De verplichting is opgenomen in de gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), die op 1 januari van kracht wordt. Veel gemeenten zijn nu al actief op dit gebied. De ervaringen van deze gemeenten zijn positief.

Reageer op dit onderwerp