Koggenland presenteert sluitende begroting maar ziet wel grote uitdagingen

KOGGENLAND – Voor het jaar 2021 presenteert het college van de gemeente Koggenland een sluitende begroting. Het college wil de doelen uit het collegeprogramma uitvoeren. Dat is een grote uitdaging door de sociale en economische gevolgen van corona en het forse tekort voor jeugdzorg.

Het was dit jaar lastiger om de begroting sluitend te krijgen, dan voorgaande jaren. Tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk en de hoge kosten voor de zorg veroorzaken een financieel probleem. Wethouder Houtenbos: “Gemeente Koggenland heeft gelukkig al vele jaren een stevig financieel fundament. De gemeente kan de tekorten, daarom nu nog opvangen door het inzetten van de reserves.”

Fors tekort jeugdzorg

De gemeente Koggenland komt fors geld tekort voor de financiering van jeugdzorg, waar zij sinds 2015 verantwoordelijk voor is. Het bedrag dat de rijksoverheid aan de gemeente beschikbaar stelt is al die jaren veel lager dan de werkelijke kosten, verklaart wethouder Win Bijman. “Mensen verwachten het misschien niet, maar ook in Koggenland is er sprake van heftige jeugdzorgproblematiek. De jeugdzorg is er niet alleen voor de ‘zware gevallen’, benadrukt Bijman: “Ook kortdurende opvoedondersteuning valt onder de jeugdzorg zoals opvoedondersteuning, specialistische geestelijke gezondheidszorg, pleegzorg en dyslexiezorg. Daarnaast doet de gemeente veel in de preventieve sfeer. Door tijdig hulp te bieden kunnen we grotere problemen voorkomen. Waarmee we uiteindelijk ook geld besparen.” De gemeente vindt dat alle inwoners recht hebben op goede zorg, daarom lost zij de tekorten nu incidenteel op en is op zoek naar een structurele oplossing.

Middelen herverdelen

De gemeente moet zich derhalve buigen over het herverdelen van middelen voor de begroting van 2022 en de daarop volgende jaren. De komende maanden wordt er door de organisatie, gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders gewerkt aan een plan van aanpak. Ook inwoners worden hierbij actief betrokken, bijvoorbeeld via het digitale inwonerspanel Koggenland Spreekt.

Reageer op dit onderwerp