Kees Mos is inwoner van Enkhuizen en lid van de participatieraad

ENKHUIZEN – In de participatieraad Enkhuizen, ingesteld door burgemeester en wethouders, zitten inwoners die de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over de uitvoering van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (o.a. zorg en huishoudelijke hulp), de Participatiewet en de Jeugdwet.

Kees Mos is zo’n inwoner van Enkhuizen die lid is van de participatieraad en die zich vooral betrokken voelt bij die inwoners die extra ondersteuning behoeven. Kees: ’Omdat ik nu met pensioen ben, heb ik daar dan ook tijd voor en zet ik mij graag in om het leven van hen, die het niet zo gemakkelijk hebben, aangenamer te maken. Persoonlijk heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat er goede, adequate zorg wordt verleend aan hen die dat nodig hebben’.

Kees Mos draait inmiddels zo’n twee jaar mee in de participatieraad, en heeft in het verleden de nodige ervaring opgedaan met 42 jaar onderwijs in o.a. Enkhuizen, Drechterland en Medemblik. Verder was hij actief in verschillende schoolbesturen in de regio, de vakbond (AOb) en vluchtelingenwerk. In de participatieraad doet hij het secretariaat en is hij vice- voorzitter.

Informeren en inspireren
De participatieraad komt graag in contact met Enkhuizers die op het gebied van het sociale domein te maken hebben met ongewenste effecten van het beleid. Uiteraard horen we ook graag waar het goed gaat. We laten ons graag informeren en inspireren.

  • De Participatieraad geeft het college advies over het sociale beleid van de gemeente.
  • Met betrekking tot individuele klachten en/of opmerkingen heeft de gemeente een klachtencommissie. Wanneer bepaalde klachten en/of opmerkingen vaak voorkomen, zou het beleid wellicht aangepast moeten worden. Dan zou de Participatieraad hierin een rol kunnen spelen.
  • Mantelzorg, wonen en zorg voor ouderen zijn actuele onderwerpen. Laat ons weten wat de participatieraad op deze terreinen voor u kan betekenen.
  • We hebben uitstekende contacten met de betreffende beleidsambtenaren en de verantwoordelijk wethouder. Onze ideeën, op- en aanmerkingen worden zonder meer serieus genomen. Vandaar ook dat we het als participatieraad belangrijk vinden dat de inwoners van Enkhuizen ons weten te vinden.
  • Het vergaren van informatie en scholing het sociale domein aangaande vind ik van groot belang. We laten ons dan ook regelmatig op de hoogte stellen van de ontwikkelingen op bovengenoemde terreinen en volgen de nodige scholing. Het meeste leren we natuurlijk van de op- en aanmerkingen van Enkhuizers die ervaringsdeskundigen zijn op dit gebied.

Meer weten over de participatieraad, ga naar: www.enkhuizen.nl/participatieraad

U kunt uw tips of adviezen voor verbetering van zorg, werk of inkomen doorgeven aan de participatieraad via: participatieraadenkhuizen@gmail.com

Reageer op dit onderwerp