Halt op contract Horizon JeugzorgPlus

NOORD-HOLLAND – Dat zeggen progressieve partijen in Noord-Holland-Noord (in Hollands Kroon Partij van de Arbeid & GroenLinks). Voordat er een nieuw contract wordt getekend, eisen de progressieve partijen een tweetal onafhankelijke onderzoeken. Ten eerste willen we weten of de aanbesteding wel zo rechtmatig en doelmatig is verlopen. Ten tweede willen we een onafhankelijk oordeel of Horizon daadwerkelijk waar kan maken waar zo ooit voor getekend heeft. Door deze moties in te dienen sporen de progressieve raadsleden hun collega’s aan voorlopig een halt toe te roepen aan het opnieuw aangaan van een contract met Horizon.

Bij de aanbesteding was het glashelder dat er pas sprake zou zijn van een vervolgcontract bij een positieve evaluatie van Horizon. De evaluatie liet behoorlijk wat verbeterpunten zien, en werd door Horizon zelf uitgevoerd. De progressieve partijen zijn er niet van overtuigd dat die verbeterpunten worden gehaald, aangezien er diverse signalen zijn zoals de veiligheid die onvoldoende geborgd wordt op Antonius, er te weinig uitstroom is naar fase 2 en kinderen naar Harreveld worden verplaatst in plaats van opgevangen in de eigen regio.

Horizon won in 2018 de aanbesteding en kreeg de opdracht om voor twee jaar Jeugdzorg Plus te leveren. De inspectie, gemeenteraadsleden, rechters, advocaten, ouders en ketenpartners maken zich grote zorgen over de wijze waarop Horizon Jeugdzorg Plus levert.

Door de onrust die is ontstaan vanwege: de incidenten op Antonius, de rechtbank die geen machtiging afgeeft voor de overgang naar fase 2 en de slechte communicatie en weinig transparantie van de colleges aan de raad, hebben de progressieve partijen alles uit de kast getrokken om zich een goed beeld te vormen en beroepen zich nu op artikel 125 van de Grondwet: waarbij de raad het hoogste orgaan is en de colleges een halt toeroept.

Zo stelden ze meer dan 150 schriftelijke vragen, nodigden de Hélène van Beek, schrijfster van het boek “Kinderen van de staat”, uit om zich te informeren, spraken met een advocaat, ouders en jeugdzorgaanbieders, brachten Kamerleden in positie, benaderden de pers. Dan nu is het moment gekomen dat andere raadsleden zich aansluiten en ook kiezen voor het voorlopige halt aan het verlengen van het contract.

Reageer op dit onderwerp