VVD Opmeer zet grote vraagtekens bij komst arbeidsmigrantenhotel Spanbroek

SPANBROEK – De komst van een arbeidsmigrantenhotel in het voormalige Amazone complex in Spanbroek heeft bij veel inwoners van Spanbroek kwaadbloed gezet en ook de VVD fractie zet grote vraagtekens bij de komst van arbeidsmigranten in dit complex.

Na verbouwing zullen er 64 kamers in het complex zijn goed voor opvang van 128 arbeidsmigranten. De VVD heeft in schriftelijke vragen aan het college om opheldering gevraagd.

 1. Kunt u aangeven wie de initiatiefnemer van het plan is en wie de exploitant van het hotel wordt?
 2. Kunt u aangeven wat u verstaat onder een expat hotel?
 3. Welke doelgroepen (waaronder Oost-Europese arbeidsmigranten) kunnen nu en in de toekomst verblijven in het hotel en welke doelgroepen zijn uitgesloten?
 4. In Opmeer is veel behoefte aan woningbouw voor starters en senioren. Waarom wordt deze locatie (eventueel met een bestemmingsplanwijziging) niet ontwikkeld als woningbouwlocatie voor starters en/of senioren?
 5. Heeft u met de initiatiefnemer gesproken over meer geschikte alternatieve locaties zoals De Veken 4
  op de kop bij de stoplichten? Deze locatie ligt buiten het centrum, er is voldoende parkeergelegenheid te realiseren en er is een betere ontsluiting richting de A.C. de Graafweg.
 6. Kunt u aangeven hoeveel arbeidsmigranten (potentieel) kunnen verblijven in Het Slothuis, de camping en het expat hotel? Zo nee, waarom niet?
 7. Bent u met de VVD van mening dat een te hoge concentratie arbeidsmigranten op één plek ontwrichtend kan werken voor de plaatselijke gemeenschap(szin)? Zo niet waarom niet?
 8. Op welke manier gaat u ervoor zorgen dat de objectieve en sociale veiligheid niet afneemt en er geen overlast ontstaat? Gaat u hier ook actief op handhaven?
 9. U heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor het realiseren van een expat hotel met 64 kamers.Kunt u aangeven hoeveel personen per kamer maximaal zijn toegestaan en hoe u dit gaat handhaven?
 10. Is er in het expat hotel ook (plan)ruimte voor een horecavoorziening en/of vrije tijdsbesteding nu of in de toekomst? Zo ja, waarom?
 11. Hoeveel extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd in de directe nabijheid van het expat hotel?
 12. Kunt u daarbij aangeven welke parkeernorm hierbij wordt gehanteerd?
 13. Kunt u aangeven of, en zo ja welke, reeds bestaande parkeerplaatsen worden meegerekend bij uw beoordeling of aan de parkeernorm wordt voldaan?
 14. Hoe gaat u ervoor zorgen dat er voldoende parkeergelegenheid over blijft in de directe nabijheid voor winkels en woningen?
 15. In uw besluit staat onder punt 3 dat het bouwblok slechts gedeeltelijk wordt benut. Kunt u aangeven welk deel wel en welk deel niet? Wat gebeurt er met het niet gebruikte deel van het bouwblok?
 16. In uw besluit onder punt 6 zegt u dat een expat hotel minder overlast geeft dan reguliere horeca.
 17. Kunt u aangeven hoe u tot deze conclusie bent gekomen en welke argumenten daaraan ten grondslag liggen?

Reageer op dit onderwerp