WF Nieuws

Drie locaties in beeld voor consultatiebureau Bangert en Oosterpolder Hoorn

HOORN – Het college heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke komst van een consultatiebureau in de wijk Bangert en Oosterpolder. Hieruit kwam naar voren dat er drie locaties zijn waar een consultatiebureau gevestigd kan worden. Het zou gaan bij één locatie om een bestaand pand en op twee andere locaties om nieuwbouw.

De gemeente Hoorn laat op dit moment een gespecialiseerd bureau een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren om zo zicht te krijgen welke locatie het beste is, hierbij worden ook de financiële gevolgen meeberekend. Het college hoopt in het laatste kwartaal van dit jaar met een voorstel richting de gemeenteraad te komen

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?