Fractie Tonnaer: gemeente Hoorn wil te veel bouwen in te klein gebied

HOORN – De Fractie Tonnaer noemt de bouwplannen van het college van Hoorn bij de Nieuwe Steen onrealistisch en noemt het stug vast blijven houden aan de bouwplannen in een te klein gebied onrealistisch. Ook de verwachte parkeer- en verkeersproblemen en de oplossing die het college daar mee voor ogen heeft noemt de partij opportunistisch. 

Het college maakte eind juni in een brief aan de gemeenteraad haar plannen bekend wat het gebied rondom de Nieuwe Steen betreft. Het college schreef in deze brief dat zij van plan zijn om dubbel-parkeren mogelijk te maken, maar ook de parkeernorm wil gaan verlagen.

Bouwplannen met IKEC

In een brief aan het college van Hoorn schrijft de fractie Tonnaer: ‘Zolang u blijft vasthouden aan de diverse bouwplannen, inclusief de realisatie van een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC), in combinatie met de gehanteerde parkeer- en verkeersoplossingen, vrezen wij dat de komende jaren in de Nieuwe Steen niet wordt gebouwd. Het verzet van ondernemers en inwoners in de Nieuwe Steen is te groot om op termijn bouwpalen te kunnen slaan. Wij geven u daarom nogmaals het dringende advies de parkeercapaciteit volledig te realiseren binnen de bouwplannen en bouwgrenzen.

De Fractie Tonnaer is wel blij met het besluit van A-Zeven Projectontwikkeling om op de locatie Nieuwe Steen 6 binnen de eigen perceelgrenzen voldoende parkeercapaciteit te gaan realiseren, maar of er ook een streep wordt gezet door de plannen om op deze plek een 40 meter hoge woontoren te gaan bouwen daar laat A-Zeven zich niet over uit.

De Fractie Tonnaer wil dan ook dat het college het goede voorbeeld van A-Zeven Projectontwikkeling volgt en eveneens kiest voor voldoende parkeercapaciteit binnen de eigen bouwplannen én bouwgrenzen. De Fractie Tonnaer zegt dat de onrealistische parkeer-oplossingen de overige bouwplannen de overige bouwplannen in gevaar laat komen, waaronder de realisatie van een Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC).

De Fractie Tonnaer noemt ook de brief die door de gemeente aan de bewoners in de Nieuwe Steen is verstuurd een misser, deze is ondertekend door een senioradviseur, met het logo van de gemeente Hoorn, maar had volgens de Fractie Tonnaer beter door het college kunnen worden ondertekend vanwege de inhoud en politieke gevoeligheid.

In de brief wordt o.a. geschreven dat er door de gemeente een projectteam is samengesteld voor de verdere planontwikkeling Nieuwe Steen 6.  Maar, schrijft de Fractie Tonnaer: ‘Qua samenstelling heeft het projectteam een sterk naar binnen gekeerde samenstelling. U doet er verstandig aan de samenstelling van het projectteam open te stellen en te versterken met vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers uit de Nieuwe Steen. Te overwegen valt om bewoners van de Streektuinen hier ook bij te betrekken. De bewoners van de Streektuinen zijn net als de bewoners van de Nieuwe Steen tegen de bouw van een woontoren op de locatie Nieuwe Steen 6.’

Om meer duidelijkheid te krijgen stelt de Fractie Tonnaer een vijftal vragen aan het college van Hoorn:

  1. Begrijpt u dat door het hanteren van lagere parkeernormen, mobiliteitsplannen en dubbel-parkeren de bouwplannen, inclusief de realisering van een IKEC voor 450 leerlingen, onnodig in gevaar komt?
  2. Waarom kiest u bij de realisering van bouwplannen niet voor het uitgangspunt dat voldoende parkeerplaatsen binnen de eigen bouwgrenzen gerealiseerd dient te worden?
  3. Hoeveel parkeerplaatsen zijn gepland en hoeveel leerlingenvervoer zal dagelijks plaatsvinden voor het IKEC?
  4. A-Zeven Projectontwikkeling heeft het verstandige besluit genomen om de parkeercapaciteit binnen de bouwlocatie Nieuwe Steen 6 te realiseren. Houdt A-Zeven Projectontwikkeling nog steeds vast aan het plan om op dezelfde locatie een 40 meter hoge woontoren te bouwen die op geen enkele wijze past in de omgeving van de Nieuwe Steen en de Streektuinen ?
  5. Wilt u de samenstelling van het projectteam, in het kader van de bestuurlijke vernieuwing, openstellen voor vertegenwoordigers van bewoners en ondernemers van Nieuwe Steen en de Streektuinen. Door hen tijdig te betrekken wordt tijdverlies voorkomen en de kwaliteit van de bouwplannen vergroot.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.