WF Nieuws

Foto: City Tours Hoorn

Einde elektrische pendelbusjes Hoorn in zicht, politie gaat nu handhaven

HOORN – Het einde voor de elektrische pendelbusjes in Hoorn lijkt in zicht te komen nu de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie de pendelbusjes niet langer gedogen en overgaan op handhaven.  BNR-Nieuwsradio kwam na eigen onderzoek met dit bericht naar buiten.

HOP en VOC Hoorn zijn hier direct bovenop gesprongen en hebben diverse vragen gesteld aan het college over de elektrische pendelbussen in Hoorn. Zeker omdat de pendelbusjes in Hoorn al enkele jaren rondrijden en zorgen dat de overlast die door touringcarbussen in de binnenstad werden veroorzaakt sterk is afgenomen, zeker op de route naar de Nieuwe Wal waar de Witte Vloot ligt aangemeerd.

Beide partijen willen het volgende weten van het college:

  1. Klopt de berichtgeving van BNR en geldt het niet meer gedogen ook voor de Hoornse situatie en zo ja wat zijn de gevolgen?
  2. Op welke wijze wordt de gemeente Hoorn hierdoor op enigerlei wijze (praktisch/juridisch/financieel) geraakt en wat gaat het college hieraan doen?
  3. Indien het college besluit de busjes te blijven gedogen, hoe zit het dan met de aansprakelijkheid mocht zich onverhoopt iets voordoen?
  4. Hoorn heeft flink geïnvesteerd in de infrastructuur t.b.v. Witte Vloot met hoge verwachtingen over bezoekersaantallen. Moeten onder invloed van de corona-crisis en/of ontwikkelingen in de markt de verwachtingen voor de komende jaren worden bijgesteld? M.a.w. hoe relevant is de Witte Vloot nog als het gaat om aantallen bezoekers voor Hoorn?

Maar ook de verloedering in de binnen- en in toenemende mate ook in de buitenhaven is beide partijen een doorn in het oog, zo lijkt het schip Broeder Isidoor bijna te zinken en neemt in de ogen van beide partijen het aantal wrakken in de haven enkel maar toe.

Ook hier hebben beide partijen een vraag over gesteld aan het college van Hoorn

  1. Het college heeft middelen om verloedering tegen te gaan en op te treden bij schrijnende situaties. Wat doet het college momenteel om de problemen aan te pakken. Hoe komt het dat de Broeder Isidoor nog niet uit de haven is weggesaneerd? Kortom, wat is nu het beleid?

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?