WF Nieuws

DRP Hoorn: ‘college gaat boekje te buiten met inkomensondersteuning’

HOORN – De Realistische Partij in Hoorn valt het op dat het college al voor dat het een mandaat van de gemeenteraad heeft gekregen al is begonnen met het verstrekken van supermarktbonnen. DRP zegt in een brief aan het college dit vreemd te vinden, omdat een gemeente naar mening van DRP geen inkomenspolitiek hoort te voeren, en verdenkt het college ervan om bewust nieuw beleid te creëeren zonder de gemeenteraad daarbij te betrekken.

,,Op 21 april 2020 besloot de Hoornse gemeenteraad besloten om het college het mandaat te geven om de coronacrisis te kunnen bestrijden tot een bedrag van 2,4 miljoen euro. DRP is hier kritisch op, omdat het budgetrecht van de Raad hiermee wordt aangetast,” schrijft DRP in de brief aan het college.

DRP heeft daarom een aantal vragen gesteld:

  • Hoe vaak krijgen mensen supermarktbonnen en voor welk bedrag?
  • Op welke datum is gestart met het aankopen van supermarktbonnen van deze supermarktketen?
  • Op grond van welke criteria zijn er supermarktbonnen van deze supermarkt verstrekt aan Hoornse inwoners?
  • U noemt het maatwerk, maar is er sprake van willekeur?
  • Welke voorwaarden gelden er voor Hoornse inwoners om inkomensondersteuning te krijgen in de vorm van deze supermarktbonnen en waar staan deze voorwaarden?
  • Heeft de gemeente Hoorn contact gehad met voedselbank West-Friesland om via de voedselbank de noodzakelijke steun te kunnen bieden in plaats van het verstrekken van supermarktbonnen? Zo nee, waarom niet?
  • Deelt het college de mening van DRP dat een gemeente geen inkomenspolitiek dient te voeren?
  • Deelt het college de mening van DRP dat de verstrekking van supermarktbonnen nieuw beleid is en de gemeenteraad hierbij buitenspel is gezet?
  • Klopt het dat er voor de verstrekking van supermarktbonnen door de gemeente geen juridische grondslag is en dat er daarmee in strijd met wet- of regelgeving gehandeld is?
Reageer op dit onderwerp