WF Nieuws

Gemeenteraad Hoorn vergadert over woonvisie en aankoop de Haai

HOORN – Op 30 juni vergadert de gemeenteraad over de Woonvisie 2020-2025 en een voorstel om De Haai te kopen. De laatste raadsvergadering voor het reces start om 18:00 uur en is te volgen en na te kijken via de livestream.

Woonvisie

Het afgelopen jaar heeft het college samen met de gemeenteraad, bewoners en experts gewerkt aan een nieuwe woonvisie voor Hoorn voor de jaren 2020 tot 2025. Voorstel is in grote lijnen om als gemeente in te zetten op de groei van de stad, te streven naar een gemengde bevolking naar leeftijd en sociaal-economische status per wijk, te werken aan een duurzamer woningvoorraad en in te zetten op meer sociale huurwoningen en een betere doorstroming in de sociale- en middencategorie.

De Haai

Op 7 mei 2019 verzocht de gemeenteraad het college van B en W om zich in te zetten De Haai op het Visserseiland te kopen. De raad buigt zich nu over de vraag of zij 275.000 euro wil uitgeven om het pand te kopen.

Overige agendapunten

Overige agendapunten zijn onder andere de herijking van het huisvestingsplan voor primair en speciaal onderwijs, de jaarrekening en begroting van WerkSaam Westfriesland, een onderzoek naar de toekomst van het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland en een voorstel om 100.000 euro beschikbaar te stellen om een ontwerpwedstrijd te organiseren voor de uitbreiding van het Westfries Museum met het voormalige pand van de Rozekruisers aan de Roode Steen 15.

Volg de raad

De raadsvergadering van 30 juni start om 18:00 uur. Vanwege de coronabeperkingen kan hier geen publiek bij aanwezig zijn. U kunt de vergadering wel live volgen of later terugkijken via www.hoorn.nl/raad, of via www.twitter.com/raadhoorn. Media kunnen beperkt aansluiten, aanmelding via griffie@hoorn.nl is verplicht.
Reageer op dit onderwerp