WF Nieuws

GemeenteBelangen Medemblik blij met toezegging over participatie Winkelhart Zwaagdijk

ZWAAGDIJK-OOST – GemeenteBelangen heeft onlangs vragen gesteld over de participatie van de initiatiefnemers van een alternatief plan, omwonenden en de dorpsraad mee te laten participeren.

Gerben Gringhuis (GB) vertelt dat hij verheugd is om te lezen dat portefeuillehouder, de burgemeester Streng, toezegt om deze partijen te laten participeren. Dit naast de overige stakeholders, zoals de eigenaar en de winkeliersvereniging.

Verder is het alternatieve plan nog niet voorgelegd aan de verkeersdeskundige, dit omdat de gemeente er eerst voor wilde zorg dragen dat de overeenkomst tussen gemeente en de eigenaar werd ondertekend. De gemeente heeft de initiatiefnemers verzocht om een schetsplan te maken met het verzoek medewerking te verlenen.

Uit de reactie van het college is ook aangegeven dat de kruising Noorderboekert – Zwaagdijk aangemerkt is als verkeersgevaarlijk kruispunt. Dit kruispunt is ook meegenomen bij de inrichtingsschets.

De initiatiefnemers hadden hun plan al eerder willen toelichten aan raads- en commissieleden. Door de Corona heeft dit gesprek nog niet plaatsgevonden. De initiatiefnemers willen dit zo snel mogelijk doen, wanneer de beperkingen zijn opgeheven.

Reageer op dit onderwerp