WF Nieuws

Foto: hangjongerenweg.nl

Aantal klachten over ‘mosquitosystemen’ neemt toe, D66 Hoorn wil maatregelen

HOORN – Bij de fractie van D66 in de gemeente Hoorn zijn de afgelopen periode diverse klachten binnengekomen over de zogenaamde ‘mosquitosystemen’, systemen die een hoogfrequent geluid maken en zo katten uit tuinen verjagen. Maar meer en meer, vooral jongeren tot 25 jaar, blijken ook overlast te ondervinden van deze ‘mosquitosystemen’.

Het gehoororgaan bij deze groep mensen is nog dusdanig goed dat zij de geluiden tot een frequentie van 18.000 Hz goed kunnen horen en erg hinderlijk vinden. Vanaf 25 jaar neemt het gehoor af bij de mens en neemt ook de overlast die de ‘mosquitosystemen’ veroorzaken af.

De fractie van D66 kreeg meerdere malen te horen welk beleid de gemeente Hoorn voert als het gaat om mosquitosystemen’, en helaas moest D66 hierop het antwoord schuldig blijven. In een brief aan het college schrijft D66: ‘Het lijkt er op dat wij vanuit de gemeente dergelijke systemen niet gebruiken in de openbare ruimte en dat als het gaat om privégebruik wij een ‘laissez-faire’ beleid voeren. Maar om hier meer zicht op te krijgen en om eventueel desgewenst met elkaar nader beleid vast te stellen, hebben wij behoefte u een aantal vragen te stellen over uw ervaringen met en uw opvattingen over dergelijke systemen in onze gemeente.’

Landelijk veel klachten over de ‘mosquitosystemen’

D66 Hoorn heeft inzage gehad in openbare politierapporten, en deze laten zien dat er in het hele land veel klachten zijn over het gebruik van mosquitosystemen, die zelfs vaak als onderdeel van een burenruzie worden ingezet. .

D66 Hoorn heeft het college nu een zestal vragen gesteld:

  1. In het verleden is ons bekend dat in Hoorn (bij proef) gebruik is gemaakt van ‘klassieke muziek’ om overlast gevende hangroepjongeren in Hoorn te weren. Worden er in de gemeente Hoorn thans of zijn er in het recente verleden ook Mosquitosystemen gebruikt door de gemeente om overlast van hanggroepjongeren te bestrijden? Graag u antwoord onderbouwen waarom wel of waarom niet?
  2. Welke specifieke maatregelen zijn er opgenomen in de APV om de overlast van Mosquitosystemen te beteugelen of zelfs te verbieden? Heeft de gemeente daarbij wel of geen gebruik gemaakt van de ‘Handreiking gebruik Mosquito door gemeenten’ van de VNG uit 2010? Graag ook dit antwoord motiveren.
  3. Zeker indien blijkt dat er geen specifieke maatregelen zijn opgenomen in de APV over mosquitosystemen, zijn er in de APV dan wel algemene artikelen opgenomen, waar bewoners bescherming aan kunnen ontlenen als het gaat om overlast als gevolg van het (particulier) gebruik en eventueel misbruik van mosquitosystemen?
  4. Kunt u ons inzicht geven in het aantal en de aard van de klachten zoals bij de gemeente gemeld en bij de politie door Hoornse inwoners m.b.t. dit onderwerp in de afgelopen jaren?
  5. In het kader van het dierenwelzijns-, biodiversiteits- en natuurbeleid zijn ook harde noten te kraken. Want een mosquitosysteem weert niet alleen katten uit de tuin, maar het maakt ook het konijntje in het hok van de buren panisch. In een concrete Hoornse situatie hebben we kunnen vernemen dat volgens een bewoner sinds het gebruik van het mosquitosysteem door de buren een uil en een ijsvogeltje als jarenlange vaste bezoeker uit de tuin van de bewoner is verdwenen tot zeer groot verdriet van betrokkene. Bent u zich bewust dat het gebruik van dit soort systemen ook effecten heeft op dieren en dus ook op dieren die in Nederland een beschermende status genieten? Wat vindt u daarvan?
  6. Er zijn gemeenten die als gevolg van deze discussie dergelijke systemen via de APV hebben verboden. Bent u bereid tot een verbod voor (particulier) gebruik te komen van mosquitosystemen in onze gemeente of anderszins het gebruik (en daarmee de overlast) te reguleren bijvoorbeeld via een vergunningstelsel? Graag uw antwoord motiveren.

De D66-fractie laat tevens weten dit ook te zullen gaan aankaarten bij de  Tweede Kamerfractie van D66.
Reageer op dit onderwerp