WF Nieuws

Voetbaljeugd Westfriezen vanaf 6 mei weer aan het trainen

ZWAAG – Het bestuur van S.V. Westfriezen heeft in de afgelopen dagen overleg gepleegd en onderzocht hoe wij veilig en verantwoord de mogelijkheden om de jeugdleden te laten trainen van start kunnen laten gaan. Het eerder genomen besluit om de start op 6 mei 2020 te laten plaatsvinden blijft gehandhaafd.

De regels die we hanteren zijn dat deelnemende spelers worden benaderd door hun trainer of groep coördinator, zodat bekend is wie waar aanwezig is. De trainingen staan onder toezicht van het hoofd jeugdopleidingen, daarbij geassisteerd door de groep coördinatoren , die tevens toezicht houden op de totale gang van zaken rond ingang en velden.

Ouders van zowel hand- als voetbal brengen de spelers tot aan de poort en gaan niet mee het terrein op en de spelers volgen de aanwijzingen van de dienst doende medewerker op en gaan volgens de aangegeven route naar de voor hun bestemde velden. Laat kinderen thuis van het toilet gebruik maken en op het terrein zal op een aantal plaatsen handgel geplaatst worden. Tijdschema en velden worden door de trainers bijtijds kenbaar gemaakt. Na afloop van de trainingen worden de kinderen weer opgehaald bij de poort. Ouders worden verzocht om niet op het parkeerterrein achter te blijven i.v.m. de daartoe geldende landelijke regelingen.

Voor de complete informatie voor trainers en begeleiders zie onder: Sportprotocol-poster-sporters-lr-1.pdf                               Sportprotocol-poster-trainers-lr.pdf    Sportprotocol-poster-ouders-lr.pdf

Let op: als de afdeling handhaving bij overtreding van de corona voorschriften verbaliserend optreedt, binnen of buiten de hekken, zijn die voor eigen rekening.

  • Voor informatie jeugdvoetbal: Vincent Bijl 06-34022455
  • Voor informatie handbal: Siem Besseling 06-52534944
  • Tijdens trainingen kunnen Patrick Besseling 06-22928495
  • of Piet Roos 06-44970725 benaderd worden die zo nodig handelend op kunnen treden.

Bestuur S.V. Westfriezen
Reageer op dit onderwerp