WF Nieuws

‘Politie blijft ook tijdens coronacrisis handhaven’

De coronacrisis raakt alle steunpilaren van onze samenleving. Ook de politie. Wat doen onze agenten eraan dat burgers zich aan de opgelegde overheidsmaatregelen houden? En hoe goed zijn ze voorbereid op een eventuele lockdown? Politiewoordvoerder Bobby Markus geeft antwoord.

Politieagent is één van de beroepen die door de overheid als ‘vitaal’ is bestempeld. Betekent dat dat alle politiemensen ‘gewoon’ aan het werk zijn? “Politieagenten op straat blijven zo veel mogelijk hun werk op straat uitoefenen”, vertelt Markus. “Wel worden hierbij uiteraard de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Denk daarbij aan anderhalve meter afstand bewaren in het contact met de burger. Maar natuurlijk kent de politie ook een aanzienlijk aantal ondersteunende (administratieve) functies. Voor zo veel als mogelijk werken deze ondersteunende diensten thuis of in afgeslankte vorm aan een bureau of op een politielocatie.”

Het bestrijden van het coronavirus is in eerste instantie natuurlijk een taak voor medische specialisten en verplegend personeel. Maar ook de politie speelt een cruciale rol in het terugdringen van het aantal besmettingen. “De politie handhaaft – zoals je dat van haar gewend ben – en wijst in deze situatie ook, waar nodig, mensen op de RIVM-maatregelen. Bijvoorbeeld waar grote groepen bijeen zijn. Door ons zoveel mogelijk aan de RIVM-richtlijnen te houden helpen we mee het coronavirus te bestrijden dan wel in te dammen. In het hele land zien we dat er nog steeds veel mensen bij elkaar komen. Ook in Noord-Holland, waar de natuurgebieden en stranden de afgelopen dagen veel mensen trokken. Indien de situatie daar om vraagt wijzen wij mensen op de maatregelen en hun verantwoordelijkheid daarin.”

Van een lockdown is vooralsnog geen sprake, maar de situatie kan per dag veranderen. Is de politie voorbereid op een eventuele complete vergrendeling van ons land? Markus: “Wij bereiden ons voor op meerdere scenario’s en daar is een lockdown er een van. Wat er dan van de politie wordt verwacht is afhankelijk van welke maatregelen door de overheid worden opgelegd. We willen de mensen graag op het hart drukken de adviezen van het RIVM op te volgen en zich eraan te houden. Volg overheidskanalen voor een update over het virus zodat je weet dat het om gevalideerde informatie gaat.”

Via mediapartner: Rodi Media

Reageer op dit onderwerp