WF Nieuws

Onderwijsbonden en VO-raad willen uitstel schoolexamens

WESTFRIESLAND – De onderwijsbonden en de VO-raad willen dat de minister de schoolexamens voor dit jaar gaat schrappen. Het is volgens deze organisaties onmogelijk geworden om de examens af te nemen door de nieuwe maatregelen.

Maandagavond kwamen de ministers Grappenhaus, de Jong en van Rijn met verregaande extra maatregelen om de coronavirus de kop in te drukken en de Nederlanders te dwingen zich aan de regels te houden.

Zo zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk: “Alle bijeenkomsten zijn verboden, dan is het toch ondenkbaar dat er deze week leerlingen schoolexamens gaan maken. Dat kun je niet verwachten. Het is onverstandig om de schoolexamens deze weken door te laten gaan als de andere maatregelen zo streng zijn. Waarom moet het onderwijspersoneel dan wel risico lopen? Het gaat om de gezondheid van onze leerlingen, docenten en onderwijsondersteuners.” De oproep van Stolk geldt voor de examinering het voortgezet onderwijs en het volwassenonderwijs (vavo).

Duidelijkheid

Volgens de AOb-voorzitter zijn er grote zorgen bij het onderwijspersoneel. “De eerste resultaten van onze ledenpeiling laten dat ook zien.” Ook de voorbereiding van de examenkandidaten is een punt van onzekerheid en onrust bij docenten. “Onder deze omstandigheden een examen voorbereiden, is niet niks.”

De AOb wil dat het kabinet zo snel mogelijk duidelijkheid geeft aan het onderwijsveld.


Reageer op dit onderwerp