WF Nieuws
Burgemeester Frank Streng ondertekend de overeenkomst

Gevaarlijke verkeerssituatie winkelcentrum Zwaagdijk eindelijk aangepakt

ZWAAGDIJK – De gemeente Medemblik en Entiteit SCC Entius B.V. hebben een voorovereenkomst getekend voor het aanpakken van de verkeerssituatie rondom het winkelcentrum in Zwaagdijk Oost. In de intentieovereenkomst is afgesproken dat ze de intentie hebben om hier samen mee aan de slag te gaan. Hiermee geven de gemeente en SCC Entius aan dat ze een nieuwe situatie willen realiseren en gaan uitwerken hoe de kostenverdeling is. In de nieuwe situatie is aandacht voor voldoende parkeerplaatsen volgens de parkeernorm, verplaatsen van de in- en uitrit van het winkelcentrum, de aanleg van een fietspad en verbreding van een sloot met de aanleg van drie vaarduikers.

Mooie stap voorwaarts

Burgemeester Frank Streng – portefeuillehouder verkeer en vervoer – geeft aan: “Dit is een mooie stap voorwaarts naar het duurzaam veilig maken van de ontsluiting van het winkelcentrum. Dat doen we in goede samenwerking, zodat we op de kortst mogelijk termijn een oplossing kunnen realiseren.

Wat gaat er gebeuren?

Het gaat om het aanleggen van een tweerichtingsverkeer fietspad langs de Noorderboekert. Dit fietspad sluit aan de noordzijde aan op het vrij liggend fietspad van de Zwaagdijk en aan de zuidzijde op de fietspaden van de rotonde (Westfrisiaweg). Daarnaast wordt de sloot naast de Noorderboekert verbreed om een deel van een recreatieve vaarroute mogelijk te maken. Bij het winkelcentrum wordt de inrit verplaatst, zodat deze niet meer direct aansluit op de T-splitsing en er komt een tweede inrit die aansluit op de noorderboekert. De tweede inrit is vooral bedoeld voor vrachtverkeer en verkeer vanuit zuidelijke richting. De huidige ingang wordt een toegang voor fietsers. Het parkeerterrein wordt ook aangepast. Het initiatief en de kosten voor herinrichting “van het parkeerterrein liggen bij de eigenaar van het winkelcentrum.

Het bovenstaande verkeersplan moet nog doorgerekend worden en planologisch ingepast worden. Daarnaast zullen eventuele participatieve plannen van de betrokken dorpsraden worden meegenomen in de definitieve uitwerking.


Reageer op dit onderwerp