WF Nieuws
WerkSaam coacht vergunninghouders en heeft een aantal van hen in dienst genomen. Het is een mooi voorbeeld van hoe nieuwkomers worden begeleid van uitkering naar werk. (Foto: WerkSaam)

Hoorn scoort hoog met slagingspercentages inburgering vergunninghouders

HOORN – De gemeente Hoorn scoort met het inburgeren van vergunninghouders een stuk hoger dan het landelijke gemiddelde, maar desondanks dat gaat per 1 januari 2021 de Wet inburgering worden aangepast. In Westfriesland wordt op dit moment hard gewerkt om deze wet voor te bereiden.

Positief

Zo is er in 2019 in samenwerking met WerkSaam Westfriesland gestart met de pilot Brede intake / Plan inburgering en participatie (PIP). Binnen de pilot worden de kwaliteiten, interesses en het opleidingsniveau van nieuwe inwoners in een vroeg stadium, in het azc, in beeld gebracht. Op die manier kunnen zij sneller inburgeren en de stap zetten naar (betaald) werk. De eerste ervaringen zijn positief.

In het voortgangsrapport over de vergunninghouders in Hoorn blijkt vooral dat de instroom in de uitkering laag is ten opzichte van de jaren hiervoor, en dat de uitstroom een stuk hoger is dan in de afgelopen jaren. De oorzaak ligt vooral door een lagere taakstelling en een goede bemiddeling naar werk. Maar ook WerkSaam Westfriesland ontwikkelt voor de vergunninghouders specifieke trajecten waarbij de focus vooral ligt op taalonderwijs.

Ook het zelfredzaam maken van de vergunninghouders is 1 van de prioriteiten van de gemeente Hoorn, zodra een vergunninghouder zelfstandig verder kan gaan wordt deze overgedragen aan een wijkinfopunt, vergunninghouders die dit niet kunnen gaan naar 1.Hoorn, waarbij moet worden vermeld dat het altijd maatwerk blijft.

Zorg zoeken

Door hun culturele achtergrond zijn vergunninghouders minder geneigd om hulp te zoeken, maar zodra een vergunninghouder om hulp vraagt wordt deze doorverwezen naar 1.Hoorn. Ook is er sprake van een integrale aanpak met een doorlopende zorglijn, zodat mede door een hechte samenwerking van de maatschappelijke begeleiding met 1.Hoorn complexe zaken direct naar 1.Hoorn worden overgedragen.

Huisvesting

Op het gebied van de huisvesting van vergunninghouders heeft Hoorn in 2019 haar taakstelling gehaald, 50 vergunninghouders hebben een woning toegewezen gekregen, en Hoorn verwacht dat het grote aantal nareizigers, de taakstelling voor 2020 ook snel gerealiseerd worden.

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?