WF Nieuws

Bericht van burgemeester Nijpels aan de inwoners van Opmeer

Beste inwoners van Opmeer,

Alle scholen, kinderdagverblijven, horeca en sportclubs dicht……

Dat het coronavirus ons allen raakt hoef ik niemand meer uit te leggen. Wij moeten samenwerken opdat we zo goed mogelijk de epidemie doorkomen.

Op donderdag 12 maart 2020 werden al stevige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus afgekondigd. Ik heb gezien dat veel organisaties, bedrijven en inwoners daar direct mee aan de slag zijn gegaan.

Rust bewaren

Daarbij is het belangrijk de rust te bewaren, eigen verantwoordelijkheid te nemen en waar mogelijk voor elkaar te zorgen. Gelukkig hebben we een traditie in Opmeer als het gaat om voor en met elkaar te zorgen. Let dus op elkaar!

Het is belangrijk rekening te houden met elkaar. Laten we oog hebben voor onze oudere en kwetsbare inwoners. Help daar waar dat op een verantwoorde manier kan. Dit kan de ene keer door telefonisch contact te houden en in een ander geval door actief te helpen, bijvoorbeeld met boodschappen doen.

Vlak voor en na het afkondigen van de maatregelen bespeurde ik ook de bezorgdheid bij velen van u. Dat is heel begrijpelijk. Echter, ik roep iedereen op om niet te gaan hamsteren. Houd ook op die manier rekening met elkaar.

Sluiting scholen en kinderopvang

Zondagnamiddag, na grote maatschappelijke discussie, kwam er een aanvullend besluit. Nieuwe zwaardere maatregelen blijken helaas nodig omdat het aantal besmettingen in Nederland sterk blijft stijgen en we nog sterker moeten sturen op het volksgezondheidsaspect.

Het is opnieuw een maatregel die grote impact heeft op ons leven. Dit vraagt veel van ouders, verzorgers, juffen en meesters. Goed dat voor mensen in cruciale functies de kinderen wel naar school en het kinderdagverblijf kunnen blijven gaan.

Ook van (zelfstandige) ondernemers, kleine en grote bedrijven maatschappelijke instellingen en organisatoren wordt veel gevraagd. Ik besef dat het in acht nemen van  de richtlijnen van het RIVM een zware wissel trekt op elke onderneming, maar uiteindelijk staat de volksgezondheid voorop.

Gemeentelijke dienstverlening

Wij als gemeente nemen ook onze maatregelen. Ik reken hiervoor op uw begrip. We informeren u over elke wijziging of maatregel zo snel mogelijk via onze website en alle overige kanalen.

Ten slotte. Veel mensen zijn dag en nacht in de weer voor hun medemens. Dat dwingt groot respect af en het kan helemaal geen kwaad als je ze daar eens mee complimenteert. Ik wens alle inwoners veel sterkte toe de komende tijd. Zorg voor elkaar.

Met vriendelijke groet,

Gertjan Nijpels,

burgemeester

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?