Verzorgingshuizen laten nog maar 1 bezoeker per bewoner toe

WESTFRIESLAND – De gezamenlijke zorgorganisaties, waaronder Omring, hebben besloten om één bezoeker per bewoner per dag toe te laten in de verpleeg- en zorglocaties. Eventueel vergezeld van maximaal één kind. Voor beiden geldt uiteraard dat ze geen symptomen van verkoudheid en griep mogen hebben. Omring raadt ten stelligste af om kinderen onder de 5 jaar in aanraking te laten komen met deze kwetsbare groep omdat zij sowieso vaak neusverkouden zijn.

Eventueel kan per locatie worden overgegaan op het sluiten van de voordeur en alleen via een deurbel toegang tot de locatie mogelijk te maken. Het doel hiervan is om contact van buiten met bewoners tot een minimum te beperken. Bezoekers kunnen geen gebruik maken van de restaurants in verpleeg- en zorglocaties.

Hoe gaat Omring om met bijeenkomsten/evenementen?

Grotere bijeenkomsten en evenementen gaan niet door. Binnen de locaties vindt alleen het noodzakelijke overleg plaats over de directe zorg aan cliënten en bewoners. Multidisciplinaire overleggen worden in zoveel mogelijk afgeslankte vorm gevoerd. Daarnaast worden alle externe overleggen opgeschort.

Wat betekent dit voor de dagactiviteiten voor nog thuiswonende cliënten?

De dagactiviteiten/dagopvang/dagbehandeling wordt vooralsnog gecontinueerd mits de locatie niet aan een verpleeghuis- of zorglocatie vastzit. Is dit wel het geval, dan worden deze activiteiten stopgezet. Echter, als deze maatregel te veel ontwrichtend blijkt te zijn voor het thuisfront dan kijken wij per individu naar een oplossing.

Wat zijn de gevolgen voor het zorgpersoneel?

Er wordt veel van het zorgpersoneel gevraagd. Zij blijven pas thuis als zij klachten hebben zoals hoesten en/of kortademigheid en koorts (boven de 38 graden) zoals de landelijke richtlijn voorschrijft en mogen ook niet naar het buitenland reizen. Omring heeft hen in deze turbulente tijden hard nodig.

Wat zijn de gevolgen voor vrijwilligers?

Voor vrijwilligers geldt een terughoudend beleid; wanneer zij geheel risicovrij zijn en noodzakelijk zijn voor de voortgang op de locatie, kunnen zij in overleg met de locatie worden ingezet.

Uitzonderlijke tijden

Het zijn zeer uitzonderlijke tijden. Maar Omring doet er alles aan om de omstandigheden zo veilig en zo prettig mogelijk te laten zijn, gegeven de gevolgen van het virus.

Deze maatregelen roepen ongetwijfeld verdere vragen op waarbij Omring rekent op ieders begrip. Omring realiseert zich dat deze maatregelen grote gevolgen hebben. Deze zijn echter nodig om de kans op verdere besmetting zoveel mogelijk te verkleinen en dus in het belang van bewoners en medewerkers van de verpleeg – en zorglocaties.  

Op de website van het RIVM (www.rivm.nl/coronavirus) kunt u terecht voor de meest actuele informatie rond het Coronavirus. Ook is er een landelijk informatienummer ingesteld voor uw vragen over het coronavirus: 0800-1351.

Reageer op dit onderwerp

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.