WF Nieuws
Foto: Provincie NH

Inwoners Koggenland willen een groen en landelijk Koggenland

KOGGENLAND – Als het aan de inwoners van Koggenland ligt, moet de gemeente vooral landelijk en groen blijven. Dat blijkt uit de resultaten van een digitale enquête, waarin inwoners werd gevraagd mee te denken over de toekomst van Koggenland. In de enquête kwamen vragen aan bod over de thema’s Wonen, Economie, recreatie & toerisme, Gezondheid en Duurzaamheid. De gemeenteraad gebruikt de resultaten bij het vaststellen van een toekomstvisie voor Koggenland. Het volledige rapport, waarin de resultaten van de enquête, de interviews en de inloopavonden zijn opgenomen, kunt u inzien via www.koggenland.nl/omgevingswet.

Ruim tweeduizend inwoners reageerden op de online vragenlijst. Daarnaast zijn er inloopavonden georganiseerd en interviews afgenomen om zoveel mogelijk mensen te bereiken, waaronder ouderen die niet digitaal vaardig zijn. De resultaten van de enquête, inloopavonden en interviews zijn 11 februari jl. gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Zeer tevreden

Wethouder Caroline van de Pol is zeer tevreden met de grote hoeveelheid reacties van inwoners. “In de enquête en interviews komen bijna alle aspecten aan bod waar inwoners van Koggenland mee te maken hebben. Daardoor kunnen ze veel bijdragen. Ik ben blij dat onze inwoners van die mogelijkheid gebruik maken door massaal te reageren.”

Koggenland in 2040

In de enquête en interviews werd onder meer de (open) vraag gesteld: Hoe wilt u dat Koggenland er in 2040 uitziet? Maar liefst 40% van de respondenten gebruikte de vrije invulruimte om aan te geven dat Koggenland landelijk en groen moet blijven. In 15% van de reacties werd aangegeven dat de gemeente moet blijven zoals nu.

Wonen

Ook in een algemene vraag over het thema Wonen gaven de respondenten bijna unaniem aan dat Koggenland in de eerste plaats rustig en groen moet blijven. Een meerderheid gaf daarbij aan dat een groei van het aantal woningen acceptabel is. Mogelijkheden voor bebouwing zien mensen vooral in de dorpskernen, waaronder ook de kleinere dorpen zoals Hensbroek, Zuidermeer en Spierdijk.

Landbouw en recreatie

Een meerderheid van de inwoners gaf in de enquête aan dat de landbouw zich zou moeten ontwikkelen in de richting van kringlooplandbouw, ten behoeve van een gezonde bodem, biodiversiteit en landschap. Op het gebied van recreatie vinden de respondenten dat de gemeente vooral moet investeren in natuurontwikkeling, zoals ecologisch maaibeleid en insectenvriendelijke beplanting. Ook waterrecreatie en fiets- en wandelpaden worden belangrijk gevonden.

Duurzaamheid

Ruim driekwart van de respondenten vindt het belangrijk om bij te dragen aan het beperken van klimaatproblemen. De enquête laat zien dat onder inwoners het meeste draagvlak is voor het duurzaam opwekken van energie uit de zon. Daarnaast geven inwoners aan dat zij belang hechten aan een meer circulaire economie, waarin spullen worden gerecycled en gerepareerd.

Representatief beeld

Manja van der Weit, namens de gemeente betrokken bij het participatieproject, is meer dan tevreden met de grote hoeveelheid reacties van inwoners. “Daardoor geeft de enquête een representatief beeld van de visie van de inwoners. We zijn dankbaar dat zoveel mensen bereid waren de enquête in te vullen. Als bedankje hebben we honderd cadeaubonnen verloot onder de deelnemers. De gemeenteraad gaat nu aan de slag met de resultaten, die zij gebruiken om een toekomstvisie voor Koggenland vast te stellen.”

Meer informatie

Voor vragen over de Omgevingsvisie kunt u contact opnemen met Manja van der Weit via telefoonnummer 0229 54 84 62 of mailen naar m.vanderweit@koggenland.nl.

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?