WF Nieuws

Help zaterdag mee in Opmeer tijdens de Landelijke Opschoondag

OPMEER – 21 Maart is het Landelijke Opschoondag en werken jong en oud samen om hun straat, buurt, wijk, sportvereniging of schoolplein zwerfafval vrij te maken. Natuurlijk doet Opmeer ook mee en willen we met onze inwoners in actie komen voor een gemeente zonder zwerfafval.

Benodigdheden zoals grijpers, vuilzakken en andere materialen worden door de gemeente geleverd en kunnen zaterdagochtend tussen 09.30 en 10.00 uur worden opgehaald bij de Gemeentewerf aan de Spanbroekerweg 42 in Spanbroek. De koffie of thee staan klaar! Om 10.00 uur geeft wethouder Bram Beemster het startschot voor deze Opschoondag.

Wethouder Bram Beemster: “Zwerfafval is inmiddels een grote irritatie onder inwoners. Het verrommelt, is vies en zorgt voor schade aan het milieu. Ik ben dan ook blij met deze Opschoondag en vooral met onze inwoners die zich inzetten voor een Schoner Opmeer. Want het begint altijd bij jezelf”.

Aanmelden

Gemeente Opmeer zorgt voor materialen, zoals grijpers, vuilniszakken en handschoenen. Om ervoor te zorgen dat er 21 maart voldoende materiaal voorhanden is, worden deelnemers gevraagd om zich aan te melden op: www.schonernoordholland.nl/agenda.

Inleveren zwerfafval en materialen

Materialen en het verzamelde zwerfvuil kunt u zaterdag 21 maart tot 14.00 uur of maandag 23 maart van 09.00 tot 16.00 uur weer terugbrengen bij de Gemeentewerf.

ACHTERGRONDINFORMATIE LANDELIJKE OPSCHOONDAG

Gemeente Opmeer organiseert deze opschoonactie samen met Schoner Noord-Holland die zich inzet voor een provincie zonder zwerfafval.

Zwerfafval: niet alleen vies maar ook schadelijk voor milieu en gezondheid

Zwerfafval komt gelukkig steeds meer in de belangstelling te staan en een toenemend aantal  inwoners raapt zwerfval op. Toch lost oprapen alleen het probleem niet op. Reden waarom Schoner Noord-Holland samen met gemeente Opmeer inzet op de complete keten, waarbij via informatie, bewustwording en activatie uiteindelijk gedragsverandering wordt gerealiseerd en er minder of liefst geen zwerfafval meer op de grond wordt gegooid. Want wist u dat kauwgum maar liefst 20 jaar in het milieu blijft, blikjes 50 jaar en plastic oneindig? En dat met het uittrappen van één peuk op de grond zo’n 8 liter grondwater vergiftigd wordt? Met stuk voor stuk dramatische gevolgen voor planten en dieren en uiteindelijk ook voor mensen omdat zwerfafval ook in de voedselketen terecht kan komen. Het begint altijd bij jezelf, door zelf geen zwerfafval op de grond te gooien en mee te helpen op deze gezellige Opschoondag. Veel meer informatie over zwerfafval vindt u op www.schonernoordholland.nl.

Noot aan de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via 0226 – 363 398 of communicatie@opmeer.nl.

Voor meer informatie over Schoner Noord-Holland kunt u contact opnemen met Hanneke Cornelisse via 06 51 66 45 68, hanneke@schonernoordholland.nl, www.schonernoordholland.nl

 

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?