WF Nieuws
De Rechtbank in Alkmaar

De Woonschakel mag woning Grootebroek niet ontruimen

GROOTEBROEK – De rechter besloot om het verzoek van woningstichting De Woonschakel om toestemming te geven een huurder uit zijn woning te zetten omdat deze de woning onderverhuurde aan derden.

De rechter wees de eis van de Woonschakel af omdat deze de persoonlijke belangen van de huurder zwaarder liet wegen dan die van de Woonschakel.

Directeur Albert Gieling zegt in een reactie tegen WF Nieuws: ‘De Woonschakel heeft kennis genomen van de motivering en uitspraak van de rechtbank. Primair is nu van belang de ogenblikkelijke beëindiging van overlast voor omwonenden en de feitelijke onderverhuur. De corporatie beraadt zich nog over het vonnis van de rechtbank. Daarbij wordt de optie van een bodemprocedure niet uitgesloten.

De Woonschakel was naar de rechter gestapt omdat er veel overlast was van de huurders die in de woning woonden, de rechter vond dit niet voldoende onderbouwd en omdat er al een hulpverleningstraject was gestart om de huurder te begeleiden gaf de rechter de huurder het voordeel en mag hij blijven wonen.


Reageer op dit onderwerp