WF Nieuws

Hoornse politiek wil uitleg college over streekomroep WEEFF

HOORN – De ChristenUnie, Fractie Tonaer, Hoornlokaal, PvdA, D66 en het CDA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college in Hoorn over de streekomroep WEEF, een fusie tussen RTV Hoorn en de lokale omroep van Enkhuizen en de Stichting Streekomroep West-Friesland.

De partijen willen van het college weten hoe het zit met het aantal vrijwilligers bij WEEFF en hoeveel vrijwilligers uit Hoorn komen, maar ook waarom de huur van de locatie in Hoorn in 2019 is opgezegd en WEEFF niet meer in Hoorn is gevestigd.

In een brief aan het college schrijven de partijen: ,,Kort geleden zijn we met een aantal raadsleden bij een presentatie van HoornRadio geweest. Hoorn Radio heeft inmiddels een programma beleidbepalend orgaan (PBO) samengesteld en ze werken met meer dan 30 vrijwilligers samen.”

Het is een publiek geheim in Hoorn dat HoornRadio graag de zendvergunning van het voormalige RTV Hoorn wil krijgen om zo als de officiële lokale omroep voor Hoorn te kunnen gaan uitzenden.

Sinds september 2019 heeft WEEFF geen eigen redactie, deze taak wordt nu door NH verzorgd. WEEFF is hiervoor de samenwerking aangegaan met NH Nieuws om een gezamenlijke redactie te vormen.

De partijen willen in een vijftal vragen het volgende van het college weten:

 1. Wat is de bijdrage vanuit gemeente Hoorn aan WEEFF en wat is de looptijd van deze bijdrage?
 2. WEEFF ontvangt vanuit de gemeente Hoorn een financiële bijdrage en NH Nieuws ontvangt vanuit de provincie een financiële bijdrage. Zover wij hebben begrepen koopt WEEFF, met subsidiegeld van o.a. de gemeente Hoorn, redactionele artikelen in bij NH Nieuws. Bent u het met ons eens dat er feitelijk één artikel nu twee keer wordt gesubsidieerd: een keer door de gemeente en een keer door de provincie?
 3. WEEFF is verantwoordelijk voor het aanbieden van een lokaal/ regionaal toereikend media aanbod.
  a: Zijn er tijdens de fusie afspraken gemaakt waar het lokale aanbod aan moet voldoen om de bijdrage te ontvangen vanuit gemeente Hoorn?
  b: Zo ja, welke afspraken zijn gemaakt waar het lokaal aanbod aan moet voldoen?
  c: Bent u van mening dat WEEFF een toereikend lokaal media-aanbod verzorgd?
  d: Voldoet WEEFF aan de eisen van de mediawet?
 4. Sinds de vorming van WEEFF zijn er veel vrijwilligers en medewerkers vertrokken bij WEEFF.
  a. hoeveel vrijwilligers zijn er momenteel nog werkzaam bij WEEFF en hoeveel van deze vrijwilligers komen uit gemeente Hoorn?
  b. Beschikt WEEFF over een onafhankelijke redactie los van NH Nieuws?
 5. Wat zijn de luistercijfers en wat is het bereik van www.weeffradio.nl?

 

Reageer op dit onderwerp