WF Nieuws

Veel weerstand ouders Abbekerk/Lambertschaag/De Weere Berend Botje als kindpartner

ABBEKERK – Een groep ouders uit Abbekerk/Lambertschaag en De Weere trekken aan de bel over de beslissing om voor één kindpartner te kiezen voor OBS De Plaats. De Stichting Allure besloot om Berend Botje aan te wijzen als kindpartner zeer tegen de zin van veel ouders.

In een reactie over deze beslissing zeggen de ouders: ,,We zijn zeer tevreden over de huidige kinderopvang bij Het Bloemenhuisje en BSO Catootje. Emotionele veiligheid staat in beide visies centraal en dat is voelbaar. Onze kinderen voelen zich er veilig er is een stabiele, vertrouwde groep vaste pedagogisch medewerkers en we kunnen als ouders altijd terecht met vragen. De organisaties zijn laagdrempelig en kunnen flexibel inspelen op onze opvangvragen. Dit willen we niet kwijt! Het overgrote deel van de kinderen in de kinderopvang van Abbekerk en Lambertschaag gaat nu naar Catootje en Het Bloemenhuisje en zal met deze uitkomst hun opvang met vertrouwde sfeer moeten missen. Daarnaast zijn Catootje en ook Het Bloemenhuisje betrokken bij activiteiten voor alle dorpsgenoten en maakt BSO Catootje activiteiten als de kerstborrel, het nieuwjaarsfeest, Koningsdag, buitenspeeldag, vakantie-activiteiten, de knutselclub, senioren-kind-bingo, gymnastiek, De Kajuit en zwembad De Spetter mede mogelijk. Deze activiteiten zijn onmisbaar voor de samenhang in onze dorpen.

De ouders vinden het ook een vreemde zaak dat Allure op geen enkele wijze ouders heeft geïnformeerd, dan wel heeft geraadpleegd over de aanstellen van Berend Botje als kindpartner. Zij vragen zich dan ook af hoe het kan dat Allure beweert de MR. van OBS De Plaats op de hoogte te hebben gesteld, terwijl juist de MR aan de ouders heeft medegedeeld dat dit niet is gebeurd. Een week later, en dus vlak voor het bezwaartermijn ten einde loopt is de MR. op de hoogte gesteld. Dit is over 8 dagen.

De ouders moeten nu alle zeilen bijzetten omdat ze nog maar een paar dagen hebben om in bezwaar tegen deze beslissing te gaan. Ze zeggen dan ook: ,,Wij als ouders hebben wensen voor de opvang van onze kinderen en het voelt als een enorme inbreuk op ons zelfbeschikkingsrecht dat u als schoolbestuur een besluit neemt over wie er voor onze kinderen mag zorgen buiten schooltijd. Daarbij verplicht het ons ook tot het maken van hogere kosten, daar Berend Botje veel hogere tarieven rekent. Wat maakt dat er tussen de selectiecriteria op geen enkele wijze de betrokkenheid en historie binnen Abbekerk en Lambertschaag is meegenomen?

De ouders willen dan ook op zeer korte termijn met het college in gesprek treden om over de bezwaarpunten te praten. Éen van de punten is dat de ouders niet willen dat hun eigen kinderopvang zomaar buitenspel wordt gezet.

Ook Progressief West-Friesland maakt bezwaar tegen de manier van handelen en heeft het college schriftelijke vragen gesteld:

 1. op welke wijze bent u betrokken bij de genoemde lotingprocedure
 2. Wat zijn de selectieciteria en heeft u daar invloed op
  3.  Hoe onafhankelijk is in uw ogen de beoordelingscommissie
 3.  Wie hebben zitting in deze commissie
 4. Waarom zijn de ouders hier niet in een veel eerder stadium bij betrokken, cq hiervan op de hoogte gebracht?
 5. Is het juist dat de kosten voor de ouders bij de gemaakte keuze hoger zijn dan in het verleden?
  7. Bent het eens met de fractie van PWF dat deze gang van zaken op z’n zachtst gezegd niet de schoonheidsprijs verdient en daarom, in overleg met de ouders, gezocht moet worden naar een voor iedereen bevredigende oplossing?
 6. Weet u wie in de bezwarencommissie zitting hebben en kunt u de onafhankelijkheid hiervan garanderen?
 7. Bent u bereid er voor te zorgen dat de bezwaartermijn verlengd wordt en niet donderdag a.s. afloopt?

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?