WF Nieuws
Foto: PWN/HHNK

HHNK en PWN gaan samen microverontreinigingen en medicijnresten uit water halen

WERVERSHOOF – HHNK en drinkwaterbedrijf PWN zoeken samen actief naar oplossingen voor de verwijdering van microverontreinigingen, zoals medicijnresten, uit gezuiverd afvalwater. Na de eerste succesvolle praktijkproeven gaan de waterbeheerders opschalen en tekenen een vernieuwd samenwerkingscontract.

Daarnaast tekent HHNK een contract voor de voorbereiding van de bouw van een demonstratie-installatie en een proevenloods op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Wervershoof.
Met de ingebruikname van de demonstratie-installatie en de pilotinstallatie zetten PWN en HHNK een tussenstap op weg naar een circulaire waterketen. Als dit project succesvol blijkt, streven de waterbeheerders naar grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik.

Schone bronnen

Zoals overal in Nederland worden ook in Noord-Holland steeds meer resten van medicijnen, bestrijdingsmiddelen en micro- en nanoplastics in het riool- en oppervlaktewater aangetroffen. Het hoogheemraadschap wil het gezuiverde afvalwater zo schoon mogelijk krijgen, met het oog op de ecologische normen voor het IJsselmeer nu en in de toekomst. Voor PWN is het IJsselmeerwater de belangrijkste grondstof voor de productie van drink- en industriewater. Hoe schoner deze bron, des te gemakkelijker is te voldoen aan de eisen van de Drinkwaterwet en de Kaderrichtlijn Water.

Schoner oppervlaktewater

In de proevenloods wordt door HHNK een demonstratie-installatie van 700 m3/uur geplaatst waar medicijnresten worden verwijderd zodat het oppervlaktewater schoner wordt. PWN richt in dezelfde loods een pilotinstallatie in die 5 m3 per uur water nog verder gaat zuiveren. Dit schonere water, ontdaan van microverontreinigingen, is bijvoorbeeld geschikt voor gebruik als koel- of proceswater.

Waterhergebruik

PWN en HHNK werken al langere tijd samen om microverontreinigingen in afvalwater te verwijderen. Zo worden medicijnresten verwijderd met geavanceerde zuiveringstechnieken uit de drinkwatersector door toepassing van ozon. De kwaliteit van het gezuiverde water neemt zodanig toe, dat hoogwaardig hergebruik interessant wordt.

Zoetwatervoorraad

De Nederlandse waterschappen zetten steeds meer in op hergebruik van afvalwater voor industriële en landbouwtoepassingen. Het resultaat van verdergaande afvalwaterzuivering brengt dit binnen handbereik. Tegelijk hebben naast industrie en landbouw ook drinkwaterbedrijven baat bij deze nieuwe zoetwaterbron. Door de klimaatverandering staat de beschikbaarheid van oppervlakte- en grondwater als bronnen voor de productie van drinkwater onder druk. Dat bleek tijdens de lange droge zomer van 2018. Het chloridegehalte van het IJsselmeerwater was soms zo hoog dat het waterbedrijf PWN de inname van water een paar keer moest staken.

Alternatieve bronnen zoals water uit de zuiveringen kunnen een bijdrage leveren. Door dit water aan landbouw en industrie aan te bieden, spelen PWN en HHNK oppervlaktewater vrij voor de drinkwatervoorziening.

Reageer op dit onderwerp

Uw banner hier?Uw banner hier?