WF Nieuws

Foto: Wim Langbroek

SP Enkhuizen roept mensen zonder uitnodiging op om toch naar de Nieuwe Doelen te komen

ENKHUIZEN – Slechts een handjevol mensen is er door het college uitgenodigd om naar de participatieavond over de parkeerproblemen te komen. Slechts 25 mensen mogen daar spreken over een probleem dat bijna alle inwoners van Enkhuizen aangaat. De SP is het er in ieder geval niet mee mee eens en onderneemt actie.

De oproep van de SP is duidelijk en hebben wij hieronder neergezet. Bent u het parkeerbeleid zat, kom u dan melden. Alleen mopperen op sociale media helpt niet, uw gezicht laten zien wel.

WEL MEE WILLEN PRATEN OVER HET VERKEERS- EN PARKEERPLAN EN NIET UITGENODIGD? KOM DONDERDAG 30 JANUARI TOCH NAAR DE NIEUWE DOELEN.

Als raadslid is het belangrijk om te weten wat er leeft. Niet alleen om en rond de verkiezingen maar het hele jaar rond. Daarom staat de SP vaak op straat en organiseren we met regelmaat op de 1e woensdag in de maand een Politiek Café. Om de burgers dichter bij de politiek, maar vooral de politiek dichter bij de burgers te brengen. In de raadsbrede agenda hebben we met alle fracties uit de raad daarover het volgende opgeschreven.

In de raadsbrede agenda staat dat het raadsbrede model juist door de afwezigheid van in beslotenheid opgestelde akkoorden, een goede basis is voor burgerparticipatie. De raad moet in meerderheid een besluit nemen over het inzetten van het instrument burgerparticipatie. Daarbij kan de organisatie of het college een gemotiveerd advies geven.

Daarom stelden we de wethouder de volgende vragen:

  • Het verkeers- en parkeerplan is een langlopend dossier en van belang voor alle inwoners. Gelet op wat we hebben opgenomen in het raadsbrede agenda is dit niet wat onze fractie onder burgerparticipatie verstaat. Burgerparticipatie moet voor elke burger toegankelijk zijn. Dat ging zo goed bij het REZ. Dat je daarna aan de zaal de vraag stelt wie er actief mee wil werken, waarbij dan wel duidelijk gemaakt moet worden welke rol en inbreng men krijgt is een goed vervolg. Maar dit begin is niet goed. Achter gesloten deuren is niet de burgerparticipatie die onze fractie voor ogen heeft. Dit is te geregisseerd en niet te volgen voor niemand niet.
  • Wat de is de motivatie om het op deze manier te doen. Waarom niet voor een 1e vrij te bezoeken bijeenkomst waarin men kan luisteren en zijn inbreng kan leveren? Nu worden maximaal 25 burgers uitgenodigd, uitsluitend uit de binnenstad, niet te volgen voor de overige inwoners, raad en pers en waarbij het college besluit wie een toegangsticket krijgt. En is het college bereid om aan ons verzoek gehoor te geven om elke burger de gelegenheid te geven mee te doen zoals hiervoor genoemd. Dat was de wethouder niet van plan. Wel komt er nog een avond voor alle inwoners. Onze vraag of daar nog inbreng kan worden geleverd door de burgers wilde de wethouder net beantwoorden. Maar uiteindelijk gaat de raad erover en daarom moeten wij als raadsleden ook weten wat er leeft. Uit de 1e hand graag.

Nu zitten wij als SP toevallig voor een 4e cursusavond in de Nieuwe Doelen. Deze avond begint om 20.00 uur. We nodigen u als inwoners graag uit om uw mening wel met ons te delen. U bent welkom om 19.00 uur in ‘onze’ zaal in de nieuwe doelen a.s. donderdag 30 januari.

De vragen die worden gesteld aan de 25 burgers die een ticket zijn gegund, zijn:

De huidige verkeersmobiliteit vraagt wellicht om een andere inrichting van de stad. Een aantal vragen hierbij zijn:

  • Wat is belangrijk als het gaat om verkeer en parkeren in de binnenstad.
  • Hoe moet Enkhuizen er over 10 of 20 jaar uitzien?
  • Wat zijn de gevolgen en welke maatregelen zijn nodig om Enkhuizen leefbaar en bereikbaar te houden?
  • Is er behoefte om meer ruimte te geven aan de auto?
  • Is er behoefte aan meer parkeerplaatsen in het groen?
  • Of moet er juist meer ruimte worden gegeven aan de fietsers of voetganger door straten juist af te sluiten voor auto’s?
  • Hoe gaan we om met laden en lossen?

Graag zien we u vanavond in de Nieuwe Doelen

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@wfnieuws.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp