WF Nieuws

Politiek wil hard optreden Hoorn tegen zorgfraude

HOORN – De fracties Danny Verdonk, PvdA en DRP willen dat het college gebruik gaat maken van haar bevoegdheid om zorgfraude binnen de gemeentegrens van Hoorn hard aan te pakken. Begin dit jaar kwam naar buiten dat het Openbaar Ministerie de vloedgolf aan zorgfraudeurs niet meer aan te kunnen omdat het voor mensen erg gemakkelijk wordt gemaakt om te frauderen.

Volgens het OM. strijken malafide zorgbureaus honderden miljoenen euro’s op maar het werk dat zij daar voor moeten leveren verrichten zij niet. Ook wordt volgens het OM. op grote schaal gefraudeerd met Persoon Gebonden Budgets(PGB’s) door bijvoorbeeld het inzetten van neppatiënten door zorgbureaus. Om deze vorm van fraude tegen te gaan is het plan ‘Rechtmatige Zorg – aanpak van fouten en fraude 2018-2021’ gelanceerd. Dit plan heeft nog geen vruchten afgeworpen, aldus het OM.

De drie fracties zeggen dat het college het haar plicht is om als dagelijks bestuur van de gemeente Hoorn fraudezaken actief op te sporen, aan te pakken en in te perken. Daarom willen de drie fracties ook weten hoe het college deze taak invult en welke actieve en preventieve (extra) acties heeft ondernomen.

Maar ook willen de drie fracties weten welke maatregelen er in Hoorn zijn genomen om te voorkomen dat er in zee gegaan wordt met malafide zorgverleners/zorgbureaus.  De drie zijn van mening dat het college via de gemeentelijke account of zorgleveranciers kan controleren of de zorgbureaus doen wat zij zeggen en willen daarom weten van het college wat zij heeft gedaan om de rechtmatigheid van aanbieders te controleren.

En tot slot willen de drie fracties van het college weten of zij het met de drie fracties eens is dat het zeer belangrijk is om inwoners van Hoorn te beschermen tegen dergelijke fraude en dat het daarnaast zeer belangrijk is te voorkomen dat er belastinggeld wordt uitgegeven aan niet geleverde zorg..

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@wfnieuws.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp