Nieuwe wet maakt meldingen over personen met verward gedrag mogelijk

WESTFRIESLAND – Iemand vertoont verward gedrag of leeft in een zwaar vervuilde woning. Of een persoon lijkt zware psychosociale problematiek lijkt te hebben. In zulke gevallen kan verplichte zorg nodig zijn. Vanaf 1 januari 2020 hebben de gemeenten in Westfriesland, net als andere gemeenten, een meldpunt waar inwoners en instanties melding kunnen doen als zich voornoemde situaties voordoen.

Nieuwe wet verplichte zorg

Dit meldpunt komt voort uit de nieuwe wet verplichte zorg, die per 1 januari ingaat. In de regio Noord-Holland-Noord neemt GGD Hollands Noorden deze meldingen aan. Het is onderdeel van het Meldpunt Vangnet & Advies. Hulpverleners en inwoners kunnen hier terecht voor een melding, advies, expertise en afstemming. Medewerkers van dit meldpunt onderzoeken na een melding of er ondersteuning of zorg nodig is en wie deze ondersteuning of (verplichte) zorg kan bieden.

Meldpunten Vangnet & Advies

Tijdens kantoortijden:

Het Meldpunt Vangnet & Advies is telefonisch bereikbaar van maandag tot met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op 088-0100521 en via bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl. Ook kan het webformulier op de website van de GGD worden ingevuld.

Buiten kantoortijden:

Buiten kantoortijden kan melding gedaan worden via het webformulier op de website van de GGD of via email: bereikbaarheidsdienst@ggdhn.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.