WF Nieuws

Drechterland onderzoekt optie nieuwbouw OBS Jan Luyckenschool Schellinkhout

SCHELLINKHOUT – Het dorpscentrum van Schellinkhout is toe aan een grootscheepse renovatie en daarom is op 25 april j.l. door de gemeenteraad het akkoord gegeven om het voorkeursscenario te gaan uitvoeren.

In dit voorkeursscenario gaat men er vanuit dat er een nieuw dorpshuis komt, een binnensportvoorziening en appartementen op en rond de locatie van de huidige dorpshuis.

De gemeente is gesprekken gestart met de alliantie, de inwoners van Schellinkhout, de gebruikers van het dorpshuis en de gymzaal en met het schoolbestuur van OBS Jan Luyckenschool.

Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat er op korte termijn grootschalig onderhoud moet worden gepleegd aan het schoolgebouw en er plannen zijn voor een nieuw dorpshuis laat de gemeente nu onderzoeken wat de meerwaarde gaat worden wanneer er nieuwbouw gaat worden gepleegd voor de lagere school.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: “Het meenemen van mogelijke nieuwbouw van de school biedt kansen voor de gehele herontwikkeling van de locatie en de functies die hier teruggebracht moeten worden. Hiermee ontstaat een MFA-gedachte dat kansen biedt voor efficiënter en gecombineerd gebruik van ruimtes in het dorpshuis en in de school. Het schoolbestuur heeft aangegeven graag mee te denken over de mogelijkheden en ook in financiële zin een bijdrage te kunnen leveren wanneer er gekozen gaat worden voor nieuwbouw.

De gemeente werkt nu aan een concept beheersplan en een beeldkwaliteitsplan en ook zal er een stedenbouwkundige schets worden opgeleverd. In maart 2020 zal de gemeenteraad gaan beslissen over wel of niet nieuwbouw.

Tips?Reageer op dit onderwerp