Stede Broec wordt onbetaalbaar om te wonen voor mensen met laag inkomen

STEDE BROEC – 30% hogere OZB in 2020 gaat er volgens Albert Gieling van de Woonschakel er voor zorgen dat bewoners van 179 sociale huurwoningen bijna 50 euro meer huur per maand gaan betalen.

Vanaf 1 januari 2020 betalen nieuwe huurders al 651 euro per maand voor een sociale huurwoning, bestaande huurders gaan verspreidt over enkele jaren de verhoging betalen. In een brief aan het college van Stede Broec zegt directeur Albert Gieling: “Wij hebben helaas moeten ervaren en constateren dat uw gemeente feitelijk geen inhoudelijk overleg met ons heeft willen voeren over de gevolgen die deze stijging met zich meebrengt voor onze corporatie en uiteindelijk de huurders/woningzoekenden die bij De Woonschakel een woning (gaan) huren. Of en in welke mate u de Raadsfracties heeft geïnformeerd ofer deze mogelijke effecten is ons geheel onbekend. Op 24 oktober 2019 zijn de negatieve gevolgen voor ons door de gemeente beraamd op € 136.877 per jaar.

De Woonschakel heeft door dit besluit de volgende maatregelen moeten nemen:

  1. De maximale huurvraag voor 179 huurwoningen zal worden verhoogd van Betaalbaar 1 (max. € 607,46) naar Betaalbaar 2 (max. € 651,03) per maand. Deze woningen in uw gemeente zijn daarmee niet meer bereikbaar voor 1- en 2-persoonshuishoudens die aangewezen zijn op huurtoeslag.
  2. De huuraanpassing per 1 juli 2020 zal voor circa 1.040 woningen bestaan uit het inflatiepercentage 2019 + € 5.- . De extra huurinkomsten vanaf 1 juli 2020 zullen circa € 31.000 zijn in 2020. Als alternatief zal met de Huurdersraad worden besproken om duurzaamheidsinvesteringen voor een totaal bedrag van € 183.000 in de periode 2020-2022 bij 37 te verkopen woningen in Stede Broec niet uit te voeren.

Met het huidige besluit tracht de corporatie de volkshuisvestelijke schade zoveel mogelijk te beperken. De (in)directe gevolgen van de exorbitante ozb stijging in Stede Broec voor de corporatie, maar zeker ook voor huurders en woningzoekenden, worden ten zeerste betreurd door De Woonschakel.

Op 27 juli 2019 waarschuwde de Woonschakel al het college van Stede Broec voor de gevolgen die de 30% hogere ozb voor gevolgen zal hebben. Albert Gieling reageert door te zeggen dat de gemeente Stede Broec hier schijnbaar geen boodschap aan heeft, ook wijst Gieling op de wijze van reactie door het college op de brief van De Woonschakel en de informatievoorziening aan de gemeenteraad die bij De Woonschakel vragen oproept.

Door het besluit van de gemeente Stede Broec komen bewoners van 179 sociale huurwoningen in de problemen omdat deze woningen niet meer bereikbaar zijn voor deze groep.

[signoff]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.