WF Nieuws

Koggenland maakt zich zorgen over alcoholgebruik minderjarigen

KOGGENLAND – In Koggenland is 62 procent van de minderjarigen de afgelopen maand dronken geweest, zo blijkt uit recent onderzoek. Het gebruik van harddrugs is onder jongeren gestegen van 26 procent in 2017 tot 32 procent in 2019. Alarmerende cijfers, vindt wethouder Win Bijman. “Ouders hebben een belangrijke taak om hier verandering in aan te brengen.”

Aantal drinkende jongeren stijgt

In opdracht van de gemeentes werd grootschalig onderzoek gedaan naar de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar in de regio Noord-Holland Noord. Uit het onderzoek blijkt dat de alcoholconsumptie onder jongeren in Koggenland hoger is dan in de rest van de regio. Het aantal drinkende jongeren steeg in Koggenland naar 89 procent. Van die groep doet 73 procent aan binge-drinken, waarbij minstens vijf alcoholische drankjes worden gedronken bij één gelegenheid.

Drankgebruik is structureel

“We zien ook bemoedigende cijfers,”  zegt wethouder Bijman. “Het aantal minderjarigen dat alcohol drinkt is gedaald. Dat is vooral een gevolg van de verhoging van de wettelijke leeftijd voor het drinken van alcohol, van 16 naar 18 jaar. In uitgaansgelegenheden kunnen minderjarigen daardoor niet meer drinken, maar thuis worden de regels vaak minder streng nageleefd. Daar lopen we als gemeente tegenaan; 65 procent van de ouders vindt het goed dat hun minderjarige kind drinkt. En bij veel jongeren is het drankgebruik structureel: 62 procent van de jongeren zegt de afgelopen maand dronken te zijn geweest.”

Bewustzijn creëren

Daarom zet de gemeente ook in op voorlichting aan ouders. Bijman: “We moeten bewustzijn creëren. Ik denk dat bijna alle ouders het beste met hun kinderen voor hebben. We willen allemaal dat onze kinderen veilig opgroeien. Het begint met een veilig kinderzitje in de auto en later lopen we mee naar school. Als een kind 15 of 16 is, moeten wij er als ouders voor zorgen dat onze kinderen niet hun eigen hersenen beschadigen door alcoholgebruik.”

Nee zeggen helpt

Naast de persoonlijke risico’s noemt Bijman de gevaren voor de samenleving. “Geweld in het uitgaansleven is bijna altijd alcoholgerelateerd. Dat geldt ook voor seksueel geweld. Het is een probleem onder alle lagen van de bevolking. Vooral het binge-drinken is erg gevaarlijk. Ouders kunnen invloed uitoefenen op het alcoholgebruik van hun kinderen. Het slechtste wat je als ouder kunt doen is je kind thuis leren drinken, omdat je op die manier de boodschap uitdraagt dat drinken oké is. Als kinderen het stiekem doen, drinken ze minder. Verschillende onderzoeken hebben dat aangetoond. Nee zeggen helpt.”

Tips?

Reageer op dit onderwerp